söndag 23 oktober 2011

Tillämpa Bamseteoremet som medel mot randstatsposition i Europa!

Det bankakuta: För Sveriges del är det viktigt att vi inte dras med i en allmän europeisk bankkris som lätt skulle kunna drabba inte bara svenska företag och deras anställda utan även bostadsmarknaden. Därför ska Sverige nu vara berett att i handling stödja åtgärder mot en allmän europeisk bankkris, förutsatt att t ex lånegarantier och lån utformas på ett sådant sätt att svenska staten efter krisen med ränta får tillbaka sina utlägg.

Det farliga: På det politiska planet görs Europas ekonomiska politik nu alltmera upp mellan enbart euroländerna i EU-17, medan länder som Sverige hamnar allt närmare en ekonomisk randstatsposition. Med tanke på Sveriges mycket långgående ekonomiska integration – konjunktur, handel, finansiella marknader, nya regleringar av finanssektorn, etc. – är detta en för vårt land farlig utveckling.

I det akuta skedet kan dessvärre andra länder i EU-17 i slutna rum komma att fatta långsiktiga beslut som inte tar hänsyn till Sveriges egenheter, särskilda förutsättningar och långsiktiga behov av att sitta med där besluten tas eftersom vi just nu har svårt att göra vår röst hörd.

Det ansvarsfulla med sammanhållning: Vi har förvisso anledning av vara stolta över att vi som nation inte befinner oss i samma ekonomiskt trängda läge som de flesta övriga EU-länder, men en sådan stolthet får inte slå över i mallighet och bristande medkänsla med uppgivna och förtvivlade enskilda människor i andra europeiska länder. En betoning av vikten av sammanhållning i ett samhälle kan naturligtvis inte stanna vid Öresund och Ålands hav, utan måste inkludera också människor i våra europeiska grannländer. Alla är inte giriga bankdirektörer och korrupta beslutsfattare. Liksom i fallen med Lettland, Island och Irland bör Sverige vara berett att med liknande villkor och återbetalningsrutiner bistå länder om enskilda människors lidande kan mildras.

Är man stark – lär oss Bamse – ska man också vara snäll. Idag är Sverige starkt. Imorgon kan det vara vi svenskar som behöver andras stöd ekonomiskt och politiskt. Vi bör bland annat därför idag investera i andra länders framtida vilja och beredskap att vara lyhörda för våra önskemål när det gäller mer inflytande och ekonomisk likabehandling.

2 kommentarer:

Anonym sa...

antar att du solidariskt har köpt grekiska statsobligationer? för solidariteten gäller ju förhoppningsvis inte bara skattebetalarnas pengar? det gör faktiskt ont i hjärtat när folkpartiet som man hoppas ska vara liberala! förespråkar överstatlighet, FRA och hårdare tag. Och framförallt euron, det brinner i huset: vi ska in!

Mattias sa...

Men nu får du väl ge dig människa! Visst jag har tidigare hyst en viss beundran för din konsekventa hållning, även fast den har varit frånkopplat verkligheten har den i alla fall inte varit populistisk, men någon måtta får det väl vara!

Om du nu tvunget känner för att vara så generös med andras pengar kan du väl föreslå satsningar på infrastruktur eller sjukvård, sådant som kommer alla skattebetalare till gagn. Men nej då, skicka iväg pengarna som svenska folket pliktskyldigt har skattat till banker som har 100-tals miljarder i vinst de senaste 5åren och länder där folket gör allt för att slippa att betala skatt.

Snälla vakna upp!