onsdag 12 september 2012

Det behövs en ny generation europeiska federalister!

Det behövs en ny generation europeiska federalister. Barroso, Junker och andra i den gruppen är förbrukade som företrädare.

Målet om ett federalt Europa är rätt, stort och önskvärt. Det får inte förfuskas. Ett federalt Europa – eller federation av europeiska länder – får växa fram underifrån från medlemsländerna, deras medborgare och nationella parlament – och vila på dagens omfattande EU-samarbete.

Idag förutsätter Europas medborgare och företag självklart att politikens fokus ska ligga på de akuta ekonomiska frågorna – arbetslöshet, inkomster, konkurrenskraft och bankproblem. De behöver inte en flykt till framtiden och författningsmässiga strukturer. Nu behövs t ex fokus på konkreta åtgärder för gränsöverskridande banktillsyn, regler för hantering av banker i kris, skyddsnät för bankkunders insättningar, osv. Därför är dagens förslag om ”bankunion” välkomna.

Men vad hjälper ett utropande i Europaparlamentet om framtida federalism människorna i Europa som är oroliga för sin ekonomi och sina jobb? Barossos agerande med sitt tal idag är för oss europafederalister sannolikt kontraproduktivt. Valet av tidpunkt och fokus riskerar att misskreditera den viktiga federala europatanken (http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/euissues/news_date_979_sv.htm)

Det behövs en ny generation europeiska federalister – inte minst liberaler! – som startar underifrån, från människors akut upplevda problem, och som kan binda ihop problem och vision i ett europeiskt demokratiskt sammanhang.

1 kommentar:

Jani sa...

Det hedrar dig som federalist att du ser att Barrosos tidpunkt iaf är helt fel.

Oavsett så tror jag det är omöjligt att få demokratiskt stöd för en federation mellan nationer som bär så olika kulturer och traditioner och inte minst politik, rent historiskt och nutida. Det kommer aldrig ske.

Jag hoppas bara att EU-kommissionen inte kommer bära detta igenom över folks huvuden som de gjorde med Lissabon-fördraget!!