torsdag 6 september 2012

Bra ECB beslut idag, inklusive skedmatningen av lån mot reformer.

ECB och IMF har haft en bra dag på jobbet!

Det var ett i nuvarande läge klokt ECB-beslut idag om möjlighet till ”obegränsade köp av statsobligationer” i utbyte mot tydliga lånevillkor övervakade av IMF, och som – om villkoren inte uppfylls – tas tillbaka.

 

Noteras bör att regeringarna i länder som Spanien och Italien för att få låna enligt detta program, dels får sig förelagda skräddarsydda reformlistor, dels att det blir IMF och inte något soft EU-organ som ska kontrollera att åtagandena uppfylls, och ge bedömningar av reformtakten.

 

Om inte avgivna löften om reformer infrias avbryts ett låneprogram av IMF – dvs. det blir ett slags skedmatning av nya och omsatta lån, i utbyte mot reformer i praktisk handling.

 

På sikt kan detta leda till en högre inflation i euroområdet, men främst i så fall i nord-euro, (syd-euro är redan så nedtryckt i låg ekonomisk aktivitet), vilket skulle något förbättra konkurrenskraftunderläget för syd-euro.

 

Villkoren lär inte bli populära i låntagarländerna. Paradoxalt nog: Ju mer medgörliga och generösa tyskarna och ECB är, desto mer avskydda riskerar de att bli i de länder de stödjer.

 

Icke desto mindre – ECB och IMF har haft en bra dag på jobbet!

 

1 kommentar:

Jani sa...

Säg detta direkt till krisländernas medborgare, hade gärna sett dig göra denna bedrift, att det handlar om "skedmatning" av lån till deras korrupta regeringar... De vill mest bli av med de teknokratregeringar som satts dit av EU-kommissionen! Under tiden så svälter deras barn och förlorar den framtid som innan eurokraternas beslut hade varit mycket ljusare!