fredag 14 september 2012

"Etiopiensvenskarna" kommer hem som hjältar idag. Är de hjältar?

Vi gläds alla med de två och deras familjer att de nu är fria och hemma. Det är självklart en stor lättnad. Orättvis och kränkande fångenskap i en skurkstats fängelse önskar ingen inte ens sin värsta fiende.

 Trots glädjen över friheten vill jag ställa några frågor till media, som normalkritiskt sinnade journalister möjligen också ställer vid kommande presskonferens, tv-soffor, debattprogram, och i den fortsatta diskussionen:

- Är det skillnad mellan arbetande journalisters och vanliga medborgares rättigheter och skyldigheter i främmande land?

- Finns det gränser för när svenska staten ska ställa upp med hela arsenalen av diplomatiska, politiska och ekonomiska påtryckningsmedel? (En variant på frågan aktualiserades i samband med tsunamikatastrofen i Thailand.)

- Vilket ansvar har hemmaredaktioner för journalister som verkar i farliga områden, inkl frilansar som man anlitar?

- Vilken kompetens ska krävas av dem som reser ut som journalister med avseende på t ex kunskap i språk, historia, kultur, osv.


Etc etc

Inga kommentarer: