lördag 30 augusti 2014

Socialdemokraternas förslag om 90-dagarsgaranti strider mot EU:s statsstödsregler!


Stefan Löfven (S) har den 29 augusti återlanserat sitt partis flaggskepp bland vallöften, ”90-dagarsgaranti för alla unga”.

 

De upplägg som Socialdemokraterna presenterar för ”90-dagarsgarantin” strider dock mot EU.s statsstödsregler. Om det åtgärden ändå skulle bli ”första regeringsbeslutet”, kommer kommuner och landsting att senare tvingas betala tillbaka de otillåtna statsstöden.

 

Vidare: Kravet på att ungdomar ska ingå utbildningskontrakt och annars förlora ersättning faller delvis på att de flesta av dessa ungdomar i utgångsläget inte uppbär något ekonomiskt stöd alls från det offentliga. Då kan de inte heller berövas något stöd om de inte sköter sig enligt ”utbildningskontraktet”. Ungdomarna kan helt istället låta bli att gå till arbetsförmedlingen, och – dessvärre – istället då fastna i utanförskap.

Kostnadskalkylen för 90-dagarsgarantin hänger därtill inte alls ihop med tidigare uppgifter om kostnaden.

 

   

För det första: Otillåten subventionering av 32 000 traineejobb i offentlig verksamhet.

För de föreslagna drygt 30 000 traineejobben skall det utgå ”full lön enligt kollektivavtal”, föreslåt Socialdemokraterna. Magdalena Andersson (S) har tidigare sagt till TT, DN, DI m fl media att lönen för dessa traineejobb ska ”fullt ut finansieras av staten” (dvs. till 100 procent). Traineejobben ska dessutom införas direkt vid ett eventuellt rödgrönt regeringstillträde (”första regeringsbeslutet”).

 

Det låter handlingskraftigt, men då borde Socialdemokraterna veta att sådan här frikostig subventionering av jobb – även i offentlig sektor – prövas och ska eventuellt godkännas av EU-kommissionen eftersom det är ett statsstöd, och t ex skadar andra arbetsgivare än kommuner och landsting.

 

Eftersom vi från början misstänkte att upplägget inte står i samklang med EU:s statsstödsregler har FP låtit Riksdagens utredningstjänst (RUT) göra en juridisk utredning av det Socialdemokratiska förslaget (S-förslaget är ju inte nytt).

 

RUT drar i sin utredning slutsatsen att högst 50 procents subvention av lönen är tillåten enligt EU:s statsstödsregler, och i enlighet med de rättsfall som domstolen avgjort under senare år. (RUT PM Dnr 2014:1265) bifogas i sin helhet, och slutsatsstycket återges nedan).

 

Om Socialdemokraterna struntar i regelverket kommer i slutändan EU-domstolen att döma kommuner och landsting att återbetala 50 procent av stödet till staten. Det lär därför bli färre kommuner som är pigga på att ta emot traineer. Den absolut mest omfattande åtgärden i Socialdemokraternas 90-dagarsgaranti riskerar därmed att falla mer eller mindre platt till marken.

 

För det andra: 13 000 utbildningskontrakt utan bett.

Unga ska med Socialdemokraternas politik tvingas läsa in gymnasiet, oavsett om de själva vill eller ej. Annars ska – enligt Socialdemokraterna – deras ”ekonomiska stöd från samhället” dras in eller nekas. Men det finns en hake: bara 25 procent uppbär något stöd från offentliga kassor, och för de under 20 år är andelen ännu lägre. (Källa: Långtidsutredningen 2011).

 

Hotet biter sålunda inte på 75 procent av målgruppen. Socialdemokraternas villkor kan tvärtom göra att ungdomar avstår från att skriva in sig på arbetsförmedlingen för att undvika att utsättas för tvång. Därmed kan de istället hamna i ett långvarigt utanförskap, dvs. stjälpa istället för hjälpta.

 

För det tredje: Kostnaden mycket svajig för 90-dagarsgarnatin.

Enligt Socialdemokraterna ska det kosta 6 mdr kronor per år att införa 90-dagarsgarantin. Socialdemokraterna uppger att den kostnaden fanns redovisad redan i höstbudgeten 2013. Men på denna punkt säger Socialdemokraterna inte hela sanningen.

 

Hösten 2013, sålunda, avsatte Socialdemokraterna bara 5 miljarder kronor och bara som ett ”första steg” i 90-dagarsgarantin. De som då skulle vara berättigade var alla som varit arbetslösa i mer än 6 månader. Nu ska enligt S blott en miljard ytterligare räcka till att täcka in alla unga som varit utan jobb i mer än 3 månader, dvs. ytterligare tre månaders arbetslöshet skall klaras med 1 mdr kr. Det blir en mycket märklig kalkyl. Att inte mer pengar tillförs förklaras troligen med en kraftig ambitionssänkning beträffande vad personerna i garantin får göra.

 

Bilaga:

Mer precist skriver RUT såhär i sin sammanfattning: ”Så vitt [Riksdagens] utredningstjänst kan avgöra är ett statligt stöd för t.ex. traineetjänster i äldreomsorgen i Sverige förenligt med EU:s statsstödsregler – eller rättare sagt kan undantas enligt gruppundantagsförordningen och behöver inte anmälas – om stödet riktar sig till arbetstagare mellan 15-24 år och om detta stöd medför en nettoökning av antalet arbetsplatser och att anställningen fortlöper under en minimiperiod som är förenlig med ett kollektivavtal. Lönekostnaderna är under dessa förutsättningar stödberättigande under ett år men stödnivån av lönen får inte vara högre än 50 procent.” RUT PM Dnr 2014:1265 kan rekvireras från författaren.

1 kommentar:

Anonym sa...

Angående statsstödsreglerna är inte kritiken mot det att göra stor affär av något som är lätt fixat?

Dvs om jag har förstått det korrekt så blir förslaget "okej" om stödet erbjuds alla aktörer inom sektorn dvs friskolor, privata vårdcentraler osv??

Eller har jag missförstått något ??