tisdag 24 februari 2009

Förlovningen stärker kronan

Förlovningen och brölloppsförberedelserna är välkomna konsumtionsstimulanser och motverkar lågkonjunktur och arbetslöshet. Folkets glädje är större än eljest vilket medför lägre sparande, högre inhemsk efterfrågan och något lägre arbetslöshet, särskilt i tjänstesektorn. Det är kontracykliskt starkt att förlovningstiden löper under konjunkturens svagaste skede. Balanstalet i pensionssystemet kan förbättras, på sikt.

Kronan stärks, självklart.


[Varning: Texten kan innehålla ironi!]

Inga kommentarer: