torsdag 19 februari 2009

Saab och Volvo är rivaler

Regeringens politik gentemot Saab har betydelse för Volvos framtid. Allt modernt tal om ”fordonskluster” får inte dölja den gamla och utslagsgivande sanningen att två företag som båda vill sälja en likartad produkt till samma kund först och främst är rivaler. Den grundläggande relationen mellan Volvo och Saab är därför konkurrens och rivalitet. Inte mysigt samarbete.

Statligt stöd till Saab motverkar ett starkt Volvo. Om Saab försvinner får Volvo mindre konkurrens om olika inputs som skolade bilarbetare, ingenjörer, bildesigners, bilmarknadsförare, etc. Rimligen blir det litet lättare att låna till investeringar i Volvo på en kapitalmarknad där sparare/investerare vill undvika att lägga alla ägg i samma korg. På försäljningssidan slipper Volvo en konkurrent om främst de svenska bilköparnas gunst. Volvo kommer att producera och sälja fler fordon än man annars skulle göra om Saab finns kvar.

Alltså: Det missgynnar Volvo om statliga medel används för att hålla kvar en (icke lönsam) konkurrent, särskilt om den – som i Saabs fall – är inhemsk.

Den politiskt sammanfogade koalitionen för maximalt med statliga pengar till västsvensk fordonsindustri saknar för Volvos del ekonomisk rationalitet, sett i ett litet längre perspektiv. Och varför nämns aldrig de anställda på Volvo i Olofström i Blekinge – den värst drabbade orten?

Produktion och sysselsättning kommer att fortsätta i de anläggningar och fastigheter som idag hyser Saab. De kan mycket väl bli företag som gör sofistikerade och specialiserade produkter som är insatsvaror till bl. a världens bilindustri.

Det finns dock ett hot mot en sådan möjlighet, nämligen statliga interventioner med pengar till bl. a bilindustrin i länder som USA, Frankrike, Tyskland och Belgien. Till dessa stöd är nämligen ofta kopplade krav på att köpa inhemskt. Därmed utestängs Trollhättan. Det som svenska oppositionen framhäver som föredömligt är i själva verket en del i en protektionistisk Döbelnsmedicin som skadar bl. a Trollhättan.

Om inte annat så för Volvos skull gäller det att träda försiktigt med Saab.

Inga kommentarer: