torsdag 23 april 2009

Byggnads särintresse styr inriktningen av den röd-gröna jobbsatsningen.

Byggnads särintresse styr inriktningen av den röd-gröna jobbsatsningen. Oppositionen satsar jobb-miljarder i byggsektorn, trots att det stora tappet av jobb är på annat håll, nämligen i tillverkningsindustrin (särskilt exportindustrin).

Det kan man läsa i dagens Arbetskraftsundersökning (AKU). Sifferuppgifter där visar att antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin minskat med 53 000 och i byggindustrin med 23 000 personer jämfört med mars månad 2008. Så varför denna diskriminerande obalans i oppositionens jobb-insatserna? Varför är en IF Metallare mindre värd att satsa på än en byggnadsarbetare?

Den rödgröna jobbsatsningen och dagens Arbetskraftsundersökning från SCB lagda vid sidan av varandra:

Inriktningen av oppositionens satsningar i jobbpolitiken bestäms av tydligen mer av Byggnads miljonbidrag till socialdemokraternas valrörelser än av arbetsmarknadsläget. Trots att sysselsättningen enligt AKU faller mer än dubbelt så mycket i tillverkningsindustrin som byggsektorn satsar oppositionen sex mdr kr i extra stöd till just byggsektorn.

Byggnads är fackförbundet som ger mest centralt och lokalt i bidrag till socialdemokraternas valrörelser. Miljö- och Vänsterpartiet får däremot inget stöd av LO-facken till sina valrörelser.

Skåpmat.
Dagens rödgröna förslag är på lika många (sex) miljarder kronor 2009 som det förslag som socialdemokraterna ensamma lade fram i februari 2009. Skillnaden är att åtgärden är förlängd till flera år och att användningsområdet för pengarna utvidgats till energisparande i flerfamiljshus och "klimatbonus" för småhus och villor.

Inga kommentarer: