onsdag 22 april 2009

Farligt prejudikat skapas. Riv upp regeringsbeslutet om AP-fondernas anti-bonusagerande i företag.

Det är helt i sin ordning att regeringen nu beslutat att avskaffa bonusar hos ledande befattningshavare i AP-fondernas administration. Där bör de inte finnas.

Men regeringens beslut att AP-fonderna ska agera mot bonusar i de bolag som AP-fonderna äger aktier i är felaktigt och bör återtas. Det skapar ett farligt prejudikat. Det strider dessutom helt mot den hållning som borgerliga politiker av goda skäl intagit - och dessutom lyckats övertyga skeptiska socialdemokrater om! - i denna typ av frågor.

Vari ligger faran? Jo nästa gång - måhända först under en rödgrön regering - gäller instruktionsivern sannolikt att regionalpolitiska hänsyn ska tas i de bolag AP-fonderna är engagerade i, eller krav från regeringen på viss hållning beträffande fackliga rättigheter och villkor i bolagen, företagens klimatpolitik, jämställdhet, osv.

Detta är alla mer eller mindre behjärtansvärda ändamål, men de ska absolut inte uppnås genom AP-fonderna, med pensionsspararnas sparande eller inom pensionssystemet. AP-fonderna och hela pensionssystemet måste vara fredade mot dagspolitikens stormar och särintressenas påtryckningar och kampanjer! Det är bara en kort tid sedan oppositionsledaren krävde att spararnas medel i AP-fonderna skulle användas för nya kapitalinsatser i Saab.

Inte minst sedan löntagarfondstriden har vi borgerliga varit emot att staten och politiker skall agera på detta principlösa sätt. Det är därför extremt otippat att just en borgerlig regering bryter mot förbudet att driva politiska mål med hjälp av bl. a. pensionssystemet.

Regeringen får inte börja slira när det gäller AP-fondernas syfte och restriktioner:

"Fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål. Målet är att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna."


Nästa område blir väl offentlig upphandling, med krav på att bonusar inte får förekomma i företag som får delta i offentlig upphandling. Så bjuder logiken.

Denna del av regeringsbeslutet om bonusar är ett olycksfall i arbetet och bör rivas upp.

2 kommentarer:

Göran Pettersson sa...

Instämmer!
Jag skrev om detta igår på min blogg http://dinledamot.blogspot.com/2009/04/varning-for-moralpanik.html

I dagens Norrtelje Tidning konstateras dessutom att vi två är kritiska till beslutet.
http://www.norrteljetidning.se/nyheter/ledare/id/7863

Carl B Hamilton sa...

Bra. Är du den ende moderate i riksdagen som är emot politiseringen av AP-fondernas placeringspolitik.