söndag 29 november 2009

Hushållsavdraget har gett tusentals nya jobb

Alliansen har infört skatteavdrag för så kallade ”hushållsnära tjänster”. Enligt nya uppgifter från Skatteverket har totalt cirka 85000 ansökningar om avdrag kommit in. Det innebär att reformen idag hjälper, lågt räknat, 150000–200000 personer att klara vardagen. ”En veritabel succé”, enligt Skatteverkets generaldirektör vid en intern utfrågning nyligen i riksdagens skatteutskott.

Skatteavdraget skulle avskaffas om olyckan är framme och vänstertrojkan vinner valet 2010. Det är ett av deras vallöften om skattehöjningar. Både skröpliga pensionärer som utnyttjat avdraget, och många vuxna barn som för åldriga föräldrars räkning betalar städning och hemhjälp får en besvärligare vardag. Förutom, naturligtvis, alla andra familjer som utnyttjar avdraget.

Till årsskiftet beräknas avdraget för hushållsnära tjänster innebära cirka 10000 ”vita” heltidsjobb, det vill säga jobb med skatt, pensionspoäng och sociala förmåner. Eftersom många av dem som har dessa jobb sannolikt arbetar deltid innebär reformen sysselsättning och arbetslivserfarenhet för betydligt fler. Om vänstertrojkan vinner valet kastas sålunda långt fler än 10000 personer ut i arbetslöshet eller utsatt svartarbete.

Dessa drygt 10000 jobb utförs, enligt företagen som anställt dem, av personer som tidigare var arbetslösa, eller arbetade svart. Det är ingen vågad gissning att en betydande andel av de drygt 10000 personerna sannolikt är invandrare som vid arbetslöshet skulle ha särskilt svårt att hitta nya jobb.

Nu börjar vi kunna se resultatet av denna reform. Om vänstertrojkan vinner valet och avskaffar avdraget för hushållsnära tjänst blir det en svårare vardag för människor som behöver hjälp, och färre vita jobb, inte minst för invandrare.

CARL B HAMILTON

ekonomisk-politisk talesman (FP)

Inga kommentarer: