måndag 23 november 2009

Landsmötesbeslut: Elmätning i realtid spar pengar och energi

Elmätning i realtid spar pengar och energi

Det är svårt för mig som elkund att se på min elräkning om jag ändrar mitt beteende och sänker min energiförbrukning. Detta fattade folkpartiet på sitt landsmöte i helgen beslut om ändra på, skriver Carl B Hamilton (FP).

Sedan den 1 juli 2009 ska, enligt lag, avläsning av elförbrukningen göras minst en gång i månaden. Det är dock fortfarande för långt mellan gångerna för att mätningarna ska kunna fungera som ett instrument för att se effekten av ändrad elanvändning i hemmet, och därmed kostnadseffektiva energibesparingar. Dagens system går dock att ändra på.


Numera finns elmätare på marknaden som i realtid mäter elförbrukningen i hemmet och som via mobilsändare skickar vidare informationen, som man sedan kan läsa av till exempel på en hemsida. På detta sätt går det att se exakt hur mycket el som hushållet sparar när en viss apparat eller lampa stängs av, och hur ändrat beteende påverkar min årliga elförbrukning och räkning. På så sätt får elkonsumenterna en starkare drivkraft att undersöka hur de kan spara energi.

Konsumtionen kan anpassas
Hushållets konsumtion kan anpassas till hur elpriserna varierar över dygnet, veckan och årstiden. Hushållen kan välja att köra hushållsmaskiner, duscha, ladda sina elbilar, med mera under de perioder på dygnet då den totala efterfrågan på el är låg. Det ger en jämnare elförbrukning samt lägre elkostnader för hushållen. Det finns även en vinst för samhället: Ju fler som konsumerar el när efterfrågan är låg desto mindre blir risken för flaskhalsar i elnäten och behovet av kostsamma utbyggnader. På sikt har en sådan ”smartare” energianvändning stor potential att förbättra effektiviteten i våra energisystem.


I dag råder dock monopol på elmätarmarknaden i Sverige. Det är nätoperatören som är ansvarig för elmätaren och avläsningen av elförbrukningen. Nätoperatören har inget intresse av att utveckla elmätarna utöver vad lagen kräver. Det gör att monopolet bromsar möjligheten till högre energieffektivitet. Lösningen på detta är att avreglera marknaden för elmätare.

Tyskland ligger före

I Tyskland är redan denna marknad avreglerad. Där är det elleverantören som äger de nya mätarna som de installerar och hyr ut till elkunderna. Elleverantören är också ansvarig för att ta in avgiften för nätet och betala den vidare till nätoperatören. Det finns redan en standard för mätare som gör det möjligt för nätbolagen att överlåta elmätningen till de leverantörer som vill erbjuda sina kunder nya mätare. Men i sista hand är det hushållen själva som väljer om de vill byta elleverantör, elmätare eller betala hyra för elmätaren.


En avreglering av elmätarmarknaden betyder alltså inte ett obligatoriskt mätarbyte, men öppnar nya möjligheter för hushåll som vill kunna hålla nere elförbrukningen och kostnaden. Det skulle troligen också bidra till ökad kundrörlighet, vilket vore välkommet ur konkurrenssynpunkt.

Folkpartiet – i likhet med Konkurrensverket – anser att de som vill anamma den nya tekniken och med hjälp av den effektivisera sin energianvändning och sänka sina elkostnader ska kunna göra det.

Carl B Hamilton (FP), riksdagsman och energipolitisk talesman.

Inga kommentarer: