fredag 26 februari 2010

FP: De över 80 och under 8 bör ha 75 procents rabatt på hushållstjänster.

Nya inspel om hushållsnära tjänster.

Idag får alla 50 procents rabatt på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Folkpartiet vill utvidga detta till 75 procents rabatt för de hushåll där någon är minimum 80 år, eller hushåll där någon är maximum 8 år. Om t ex barn betalar för städning mm hos sina åldriga föräldrar blir det också 75 procents avdrag, liksom när föräldrar hjälper sina småbarnsföräldrar till barn med t ex städning.

Bakgrund
Texten är en något modifierad text publicerad i LO-tidningens senaste nummer den 25/2. För att ingen otränad ska behöva möta motargumenten finns LO-tidningens replik på denna länk: http://www.lotidningen.se/?id_item=26797.

LO-tidningstext:
RUT- och ROT-avdragen innebär att man får en skatterabatt vid köp av byggrelaterade tjänster och hushållstjänster i hemmet. LO-tidningens Martin Lindblom menar att dessa avdragsmöjligheter dels endast gynnar rika, dels inte minskar skattefusket i dessa branscher. Låt mig ta Lindblom vid hornen och kontrollera hans berättelse.

ROT- avdrag har funnits i Sverige sedan 90-talskrisen i olika tappningar. RUT- avdraget är däremot en nymodighet. Tidigare var det alltså endast den traditionellt manliga byggbranschen som gynnades ROT-avdrag, medan kvinnodominerade tjänster av RUT-typ inte fick stöd. Alliansregeringen menar dock att det inte är rimligt att man ska få göra ROT-avdrag för att måla ett fönster, men inte få göra något motsvarande avdrag för att putsa detsamma. Hört talas om jämställdhet, Martin Lindblom?

Innan RUT-avdraget infördes existerade bara några få företag i hemservicebranschen. Förra året växte dock antalet RUT-berättigade hemtjänstföretag snabbt till ca 3000. Almega uppskattar att ca 11 400 vita tjänster (ca 7600 heltidsjobb) på så sätt har skapats inom den hushållsnära sektorn. Enligt företagen själva var 9 av 10 nyanställda arbetslösa. Av de nya anställda har sannolikt mången invandrarbakgrund. Att som Lindblom vilja avskaffa RUT-avdragen skulle alltså kasta ut kanske drygt 11 000 personer i arbetslöshet eller tillbaka i svartjobb, och en betydande del av dessa är sannolikt invandrarkvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden.

Fråga: Driver inte LO-tidningen renlärigheten mot den socialdemokratiska partikatekesen väl långt i fallet med RUT-avdrag? Saknas inte medkänsla och normal vardagspragmatism i LO-borgen?

Enligt Almegas beräkningar är både ROT- och RUT -avdragen en vinstaffär för staten genom att svarta jobb blir vita. Under förra året kostade avdragen statskassan ca 8 miljarder kronor. Om man antar att 75 procent av tjänsterna ändå hade utförts, dvs. svart och utan avdrag, ger omvandlingen från svarta tjänster till vita, plus skapandet av nya jobb, så stora skatteintäkter att RUT-reformen sannolikt går med statsfinansiellt överskott.

[I SVT:s rapport den 26/2 hävdar Maud Olofsson att kalkylen går med vinst för statskassan med 50-100 milj. kr/år; http://svt.se/2.22620/1.1907741/fortsatt_strid_om_hushallsnara_tjanster.)

Lindblom påstår att avdragen innebär en kraftig omfördelning av skattemedel till en liten grupp rika människor.

Alla byggnadsarbetare vet att detta är fel. Förutom kunderna – som inte alla är ”rika” – är det också de arbetande människorna som producerar tjänsterna som vinner på avdragen, dvs. byggjobbare och de ovannämnda personerna som utför hushållsnära tjänster. En växande kategori bland dem som använder RUT-avdrag är barn som betalar för hushållshjälp hemma hos sina åldriga föräldrar.

För mig är det svårt att se det orättvisa i allt detta. Jag tycker nog Lindbloms text om en viss – obetänksam? – hjärtlöshet, faktiskt.

En undersökning från Demoskop visar att 70 procent av hushållen är positiva till avdragen och att det i alla ålders- och inkomstgrupper finns en majoritet som stödjer avdragsmöjligheten (se Almegas webbplats). 32 procent av hushållen är själva intresserade av att anlita hushållsnära tjänster. Det motsvarar runt 1,5 miljoner hushåll. Så många ”rika” hushåll finns inte.


Det finns inga tecken på att ROT- och RUT- avdragen skulle ha medfört ökat fusk i större skala. Tvärtom förefaller avdragen ha minskat svartarbete i bygg- och hushållstjänstesektorn. Av ca 2000 tillfrågade företag i bryggbranschen ansåg ca 80 procent att svartjobben i branschen minskat tack vare ROT-avdraget. 25 procent av företagen angav också att de kunnat hålla fler anställda tack vare avdraget.

Inställningen hos svenskarna till att köpa tjänster svart har kanske också ändrats på senare tid. Enligt Demoskops undersökning ansåg 33 procent av de tillfrågade 2008 att det var okej att köpa svarta tjänster. År 2009 hade andelen mer än halverats till ca 15 procent. Det är ju möjligt att tillkomsten av dessa två avdrag har haft betydelse för en ökad vilja att betala skatt och göra rätt för sig.

Carl B Hamilton
Ordförande i riksdagens näringsutskott (FP)

Inga kommentarer: