söndag 14 februari 2010

Utan kärnkraft ökar koldioxidutsläppen.

(Publicerad i Sydsvenskan den 11 februari 2010)

Miljöpartiets argumentation kring kärnkraften låter precis som på 70-talet, skriver Carl B Hamilton (FP), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Kylan har nu dominerat Sverige i många veckor. Det har aktualiserat frågor till oppositionen om Sveriges elförsörjning, om stigande elpriser och risken för återkommande strömavbrott. Oppositionen garanterar nämligen inför valet att kärnkraften skall stängas ned, och att inga nya reaktorer ska ersätta dagens reaktorer när de faller för åldersstrecket om 10-15 år.

Miljöpartiet (MP) vill, som jag skrev på Aktuella frågor (31.1), gå tuffast fram och vill enligt sitt partiprogram lägga ned kärnkraften ”snabbt och med början omedelbart”, och om elbrist hotar vill MP ”importera grön el” trots att partiet säger nej till nya elkablar till vår omvärld.

Klimatfrågan aktualiseras också i högsta grad av oppositionens nedläggningslöfte. Kärnkraftsel är koldioxidfri och den står idag för nära hälften av all el som produceras i Sverige. Det är för Folkpartiet otänkbart av klimatskäl att ersätta kärnkraftsel med importerad kol- eller fossilgasbaserad el. Precis det blir dock ofrånkomligt om kärnkraften på MP-vis läggs ned ”snabbt och med början omedelbart”.

Miljöpartisten Karin Svensson Smith väljer i sin replik (den 5.2) att tala om allt annat än kärnan i MP:s energipolitik. Istället för att illa fäkta flyr Svensson Smith till utläggningar om 70-talets energidrömmar, Mats Odells säljplaner, fler elpatroner, franska subventioner, Vattenfalls kostnader och så vidare. Hennes disparata argumentation stärker slutsatsen att oppositionens energipolitik inte bara spretar utan är ogenomförbar.

Två viktiga aspekter i energipolitiken har tillkommit sedan Svensson Smiths ljuva 70-tal. För det första: klimathotet. Det diskuterades inte ens då, och det är naturligtvis en avgörande förändring i beslutsunderlaget.

Ställd inför ny information är det inte fel att byta åsikt. Men det gör inte Svensson Smith och MP. De tänker likadant nu som på 70-talet om kärnkraft. Klimathotet är akut, men Svensson Smith nämner det inte. Det tycks vara viktigare för MP att stoppa kärnkraften i Sverige än att bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären.

För FP är det precis tvärtom. Vi har tagit till oss ny information, tar klimathotet på allvar, och agerar därefter.

För det andra: Sveriges reaktorer åldras och måste tas ur drift med början på 2020-talet. Eftersom det tar 12-15 år, minst, att få en ny reaktor i produktion måste beslut om nya reaktorer tas under nästa mandatperiod. Om inte, ja då försvinner nära hälften av elproduktionen automatiskt från nätet. Nuvarande reaktorer bör inte heller köras på övertid eftersom nya generationer reaktorer är betydligt säkrare än dagens.

Oppositionens energipolitik är ogenomförbar. Därmed är oppositionen inte heller ett regeringsdugligt alternativ. Svensson Smiths replik illustrerar oförmågan.

Inga kommentarer: