lördag 8 maj 2010

Eftersätt inte Sveriges intressen. Visa solidaritet med Greklands goda krafter!

I nöden prövas vännen, men Sverige är frånvarande i den europeiska krishanteringen. Vi får inte tillfällen att tillvarata våra finanspolitiska intressen i eurogruppen och inte heller de penningpolitiska i ECB. Sveriges intressen eftersätts med euro-utanförskapet.

Som europeiskt och solidariskt land borde Sverige istället delta i krishanteringen och räddningsaktionerna. Vi borde vara med och stödja de goda och kloka krafterna i Europa och Grekland, och uppmuntra effektiva insatser för att stävja fusk och budgetslapphet i Grekland och annorstädes i Europa. Sverige har bidrag att ge vad gäller budgetkontroll, ekonomisk politik och krishantering, men tyvärr står vi utanför euron.

Eftersom Sverige i dessa skickelsedigra dagar inte är med vid de viktiga borden där långsiktiga beslut om Europas framtid utformas och fattas dessa dagar är euro-utanförskapet till skada för vårt land. Vi förmår inte på ett effektivt och informerat sätt tillvarata vårt lands långsiktiga intressen i Europas beslutsskapande och beslutsfattande. Vår frånvaro från förhandlingsborden i eurogruppen gör att vi inte får tillfälle att i rätt forum utveckla våra synpunkter på krishanteringen, lösningarna och vi kan bara i bästa fall indirekt ge bidrag till Europa ekonomiska och monetära framtid.

Eftersätt inte Sveriges intressen. Visa solidaritet med Grekland!

7 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

Carl B!

Vi mår alldeles utmärkt utanför eurozonen och om man ska tolka de senaste opinionsyttringarna så kommer vi dvs det svenska folket inte att ändra på det tillståndet i närtid. Frågan är om Du och de andra i vår maktelit kommer att försöka dra oss in i detta misslyckade projekt mot vår vilja. Jag skulle varna mot sådana försök. Spåren i Grekland förskräcker.

Istället för att kräva att vi skattebetalare ska offras på det europeiska altaret så hade det varit smakfullt om Du och dina gelikar bett om ursäkt och erkänt att ni haft fel. Ni hade fel 1991-92 vilket kostade oss miljarder, och fortfarande har ni inte förstått vad ni gjorde, vilket är enda sättet att förklara att ni önskar fortsätta det vansinniga fullskaleexperiment som euron utgör.

Det är numera lag på att humanvetenskapliga experiment måste föregås av granskning av etikkommitté. Ett experiment som inneburit sådana enorma risker (finansiella, politiska, sociala) som europrojektet utgör skulle aldrig ha godkänts. Att genomföra experimentet utan godkännande hade ju varit brottsligt, vilket professorn bör känna till. Men som politiker (och ekonom) kan man tydligen ta sig vilka friheter som helst.

Jonas Paulsson sa...

wow! hehe
Kul å se att du inte ändrat dig beträffande ett svenskt euromedlemskap. Vet iofs inte vad jag hade väntat mig.

Det som nu inträffar är precis det som till och med jag kunde förutse inför den svenska folkomröstningen. Budgetvillkoren har inte efterlevts av något euroland och ingen har reagerat på det.


Att ge sig i lag med den sortens slöseri och släpphänthet är inte att visa solidaritet utan bara dumt.

Det är bättre att vi är snälla på riktigt och står kvar utanför.

Till sist, förlåt mig men jag måste:
Vad var det vi sa!

Kontakt sa...

Men alla visste att detta skulle kunna hända. Det var därför konvergesnkriterierna och stabilitetspakten skapades.
Tyvärr avsåg ingen att den skulle följas. Vi har tvyärr att göra med politiska kulturer med en överhetstradition, fjärran från den nordiska eller anglo-saxiska. Vi talar om en politisk kultur där man sparkar revisorer för att de gör sitt jobb. Där det är värre att avslöja bedrägeri än att utföra det.
Vi svenskar har inget som helst ansvar för att lösa problem åt folk som inte vill lösa sina problem.
Vi skall hålla oss så långt borta som möjligt från krisen och inte satsa en sekin av svenska pengar.
De pengar som satsas nu kommer bara att försnillas av samma grekiska politiker som byggde upp den nuvarande krisen, eller av deras söner och svärsöner...

Anonym sa...

...ser just nu hur du sitter och ljuger om Finlands välstånd i SVT:s morronsoffa!

Kallar du Finlands "brödköer" för välstånd?

http://www.etc.se/29800/vaexande-koeer-till-finsk-noedhjaelp/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3561081

700 000 finnar lever i total fattigdom för närvarande!
Och det kallar du välstånd!

EU skickar mathjälp för motsvarande 26 miljoner kr i år.

Finns det ingen hederlighet i politiker längre! Skäms på dig!

Anonym sa...

..de nyliberala idéerna har nu slagit ut i full blom i Finland!

Nedmonterade skyddsnät har förvandlat många finnar till tiggare!

Om det här får fortsätta så blir det nog en revolution i Finland mot den nyliberala regeringen.

Finnarna har varit fogliga men det finns en gräns även för dem.

harpokrates sa...

Hej,
Har nyss kommenterat Carl Bildt i hans Alla dessa dagar. Han är mycket tydlig och övertygande vad gäller globaliseringssträvandena.
Måtte den samlade kompetensen Alliansen få fortsätta att styra landet. Alternativ 2 vore S+FP+ . Alternativ 3 - de rödgröna - hemska tanke!

Anonym sa...

Hej!

Det är dags att inse att Euron aldrig varit en bra idé. Att frikoppla finanspolitik och penningpolitik från varandra var ett alldeles för riskabelt drag relativt de små möjliga vinsterna (lättare handel, växlingskostnader).

Dessutom togs ett viktigt verktyg för att dämpa överhettade ekonomier ur ländernas händer, något som Irland, Spanien, etc. har mått dåligt av.

Att av någon sorts missriktad "solidaritet" gå med i ett misslyckat projekt som nu drar ner deltagarna på ett liknande sätt som guldmyntfoten på 30-talet vore rent oansvarigt. Däremot kan deltagande i den bailout som nu pågår vara motiverat - det är riktig europeisk solidaritet.

Att tro att ett svenskt deltagande hade kunna få de andra EU-länderna att införa sunda budgetrutiner och balanserade budgetar är sedan ungefär lika troligt som att (V) ska börja förorda lägre skatter.

Sedan finns naturligtvis risken att de federalister som drev fram Euron nu kommer att börja använda sitt misslyckande som ett argument för att de ska få ännu mer makt. Det vore naturligtvis rätt skamlöst - men som vi lärt oss av deras attityd till folkstyre, etc. så är ödmjukhet knappast deras starkaste sida.

Därför tycker jag att det är hög tid för (Fp) att börja distansiera sig från Euron och EU-federalisterna.