måndag 14 juni 2010

Forsmarksintrånget idag: FP kräver skärpt skydd

FP-kommentar av Carl B Hamilton, ordförande i riksdagens näringsutskott (FP), med anledning av intrånget av aktivister på Forsmarks kärnkraftverk:

-- Det nu inträffade i Forsmark är helt oacceptabelt. Säkerheten och skalskyddet måste skärpas runt de svenska kärnkraftsverken.

-- Ägarna till Forsmark och de andra kärnkraftverken måste inför tillsynsmyndigheter, kommuner och polis omgående redovisa vilka åtgärder de vidtar inför riksdagsdebatten på torsdag 17/6 och på längre sikt.

-- Tillsynsmyndigheterna får ta itu med ansvarsfrågan med ägarna. De som har ansvar för anläggningen har inte skött sig.

5 kommentarer:

Hemlige sa...

Det enda relevanta är ju att stänga kärnkraftverken tills ägarna kan visa att de har ett fungerande skalskydd.

Anonym sa...

Jag håller med om att säkerheten måste skärpas. Annars är det tufft för oss att försvara kärnkraften.

Henrik, liberal

Oskar sa...

Att Greenpeace lyckas ta sig över ett eller två industristaket tycker jag inte känns särskilt problematiskt. Det viktiga är att dom inte kommer in i själva anläggningen, och det har dom ju inte lyckats med heller.

Dr PJ sa...

Säker kärnkraft är ju ett av de minst dåliga energialternativen för framtiden, självklart måste vi ha ett ordentligt säkerhetsskydd kring själva anläggningarna, ett måste om vi ska vinna förtroende för kärnkraften.

Anonym sa...

Vid alla polismyndigheter som har kärnkraft inom sitt ansvarsområde, har också minst 50 beredskapspoliser med yrkespoliser som leder enheten. Beredskapspolisen har eller rättare sagt hade* en snabb inställesetid. Detta är viktigt med tanke på att polisen måste spärra av stora geografiska områden runt verket. Under tiden kommer Nationella Insatsstyrkan (NI) att vara på väg. Beredskapspolisen tillsammans med de poliser inom myndigheten som är särskilt utbildade att leda beredskapspolisen, spärrar av tillfartsvägar, säkrar ett stort område. Rollerna är väldigt tydliga. Likande det vid zoner: zongräns mellan kall och varm, zon mellan varm och het, bevakas av beredskapspoliser. Den heta zonen är NI:s arbetsområde och som de har utbildning för att arbeta i.
Beredskapspolisen är utbildade i bevakning och inpassage kontroller i detta ex. i gränsen mellan kall och varm zon med vägspärrar. Detta ansvar ligger på polisen och det krävs polisärmyndighets utövning för att hindra envar att ta sig in i ett avspärrat område där allmänheten normalt har tillträdelserätt. Vägar, stigar etc. Kärnkraftverkets skyddsområde sträcker sig inte hur långt som helst och de skyddsvakter kan bara agera strax utanför och som finns reglerat i deras förordning. Dessa skyddsvakter har också, som på Forsmark, väldigt mycket att göra inom sitt område, i gränsen mellan varm och het zon. Och eftersom ingen annan en polisen får arbeta i alla zonerna och beredskapspolisen har utbildning och laga befogenhet att arbeta i alla zoner utom i den heta, kan och får inte någon annan utför myndighetsutövning i polisens regi. Varken väktare eller HV har dessa befogenheter och räknas som envar.
*Rikspolischefen Bengt Svenson anser att polisen inte behöver beredskapspolisen som förstärkningsenhet och har yrkat på en nerläggning av enheten 2010. Nu kommer polisen i Uppland att stå för den yttre bevakningen fram till torsdag. Dessa poliser ÄR inte billiga och definitivt inte som stillastående i flera dygn. Beredskapspolisen var tänkta för detta. Resursslöseri och de behövs i kärnverksamheten. Antingen får Rikspolischefen Bengt Svenson dra tillbaka sitt förslag till regeringen och se till så beredskapspolisen används för det de är utbildade för och har legalitet för, eller avgå!
Mikael Sörensen
Ordförande i Beredskapspolisföreningen