lördag 22 januari 2011

"Sänkt kapitalskatt ger fler jobb i Sverige"

Ingvar Uddén skriver att jag vill öka inkomstklyftorna i samhället genom att sänka kapitalskatten (15/1). Det är oriktigt. (Svar på insändare publicerad i DN 22/1).

En anledning till att den svenska kapitalskatten bör sänkas är att den är nära nog dubbelt så hög som kapitalskatten i vår omvärld. I dagens värld, där kapital lekande lätt flyttar över gränserna, missgynnar detta Sverige som investerar- och produktionsland. Kapital söker sig istället till andra länder. Genom att sänka kapitalskatten får därför svenska företag billigare och bättre tillgång till riskkapital. Det gör att fler nya idéer utvecklas och fler nya jobb skapas i Sverige, och att det lönar sig bättre för svenska hushåll att spara jämfört med att låna. Sänkt kapitalskatt är därför något som gynnar svensk ekonomi i stort; den svenska ”kakan” (BNP) växer snabbare än den annars gör.

Uddén tycker att Sverige i stället ska höja kapitalskatten i övriga EU-länder. Men skatter är en egen angelägenhet för varje land. Sverige har inget inflytande de andras skatter. Vi måste acceptera verkligheten omkring oss som den är, och anpassa oss till den.

Regeringens vill sänka inkomstskatten mera genom ett femte s.k. jobbskatteavdrag och höja den s.k. brytpunkten för statlig skatt, så att det lönar sig bättre att bl a utbilda sig. Med sänkta skatter på arbete och kapital blir det fler som investerar, utbildar sig, och jobbar. Det – i sin tur – skapar mer resurser till välfärden; en större total ”kaka” skapas. Fokus kan inte enbart läggas på fördelningen av den svenska ”kakan”. Då blir ”kakan” för liten.

Carl B Hamilton, professor, ekonomisk-politisk talesman (FP)

1 kommentar:

Fredrik sa...

Tyvärr är det väl så att ju mer rött ett parti är desto större fastlåsning vill göras i lån och beroende av bidrag. Jag tycker att det är positivt med att förespråka och gynna sparande än som det är nu med lån och ränteavdrag. Att behöva låna ibland kan vara en nödvändighet men frågan är om det ska belönas med lägre skatt samtidigt som sparande beskattas?
Jag är låginkomsttagare och vill ha frihet, jag vill inte bli skattegynnad om jag tar lån och bli skattad om jag lyckas spara något. jag vill heller inte bli hänvisad till olika former av bidrag som bostadsbidrag, jag vill behålla mer av mina låga inkomster och bli mindre styrd av politiker.