tisdag 18 januari 2011

Sänkt skatt och reformer går hand i hand

Thomas Östros skriver på Svenska Dagbladets Brännpunkt (14/1) att oförändrade eller höjda skatter ska användas för att göra ”samhället modernare och människor friare”. Han vill ge ett intryck av att reformer och skattesänkningar är varandras fiender. Det är fel. Skälet är följande:


I vår omvärld har länder successivt sänkt sina skattesatser på både arbete och kapital, och fortsätter så. Östros förslag om höjda eller oförändrade skatter i Sverige innebär därmed att vårt land successivt förlorar attraktionskraft i den globala kampen om lättrörliga individer – dvs främst välutbildade ungdomar – och lättrörligt kapital – dvs allt kapital utom fastigheter.

För att inte hamna i globaliseringens bakvatten är tvärtom konkurrenskraftiga skatter en långsiktig förutsättning för att Sverige ska fungera som en ekonomiskt stabil bas för konkurrensutsatt inhemsk produktion, dvs Sverige som starkt exportland. Det – i sin tur – är en förutsättning för en uthålligt hög välfärd i Sverige.

Det viktigaste sättet att trygga välfärden är att trygga skattebaserna. Med lägre skattesatser blir det fler i jobb och då ökar skatteintäkterna samtidigt som kraven på bidragssystemen minskar. Jobbskatteavdraget är bara ett exempel på hur lägre skattesatser kunnat bidra till ökade skatteintäkter. Till och med rena avdrag – som avdraget för husarbete – kan leda till ökade skatteintäkter genom att svarta jobb blir vita. En sänkt kapitalinkomstskatt skulle leda till högre skatteintäkter och högproduktiva jobb på sikt eftersom sparande och investeringar i Sverige skulle öka. Sänkta marginalskatter – inklusive borttagen värnskatt – ökar antalet välutbildade ungdomar som vill bo i Sverige och betala skatt här istället för utomlands.


Viktiga reformer måste inte heller kosta pengar som Östros förutsätter. En reformerad arbetsrätt är central för att vi ska klara globaliseringens krav på mjuk omställning, vilket vi kan klara bland annat med en för alla allmän a-kassa i statlig regi.

Välkommen till globaliseringen, Östros!

1 kommentar:

Anonym sa...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?