tisdag 9 augusti 2011

Sju artiklar i Systembolagsdebatten om hemleverans till dörren

”Systembolagets varor ska levereras hem till dörren”

Publicerad DN-debatt 2011-07-18 00:50

I dag är Systembolagets öppettider reglerade i riksdagsbeslut. Det är en otidsenlig ordning för ett företag som ska ge perfekt service. Riksdagen bör därför slopa sin befattning med öppettiderna. Samtidigt bör regeringen ge ägardirektiv så att Systembolaget kan införa en modern e-handel med leverans till dörren som möjlighet. Den reformen skulle också vara ett vettigt sätt att lösa frågan om gårdsförsäljning, skriver Systembolagets styrelseledamot Carl B Hamilton.

Regeringen och riksdagen bör ta alla nödvändiga beslut för att Systembolaget ska kunna sälja sina varor över internet för leverans hem till dörren.
Systembolagets monopol och legitimitet bygger på att medborgarna accepterar monopolet. Därför är också ett mål för Systembolaget att nyktra vuxna ska få perfekt service. Förslag om Systembolagets avskaffande ska inte kunna motiveras med att bolaget ger medioker service. Fokus för företagets alkoholpolitiska uppdrag är numera också att motverka drickande bland unga. Det sker framför allt genom de strikta ålderskontrollerna, som man genom kontinuerliga tester vet är mycket effektiva, samt olika kampanjer riktade till unga, deras föräldrar och äldre syskon.
Med nya mönster för hur vi handlar bör Systembolaget förbättra sin service genom att införa modern e-handel med leverans till köparen. Det skulle också vara ett rimligt sätt att lösa frågan om gårdsförsäljning. Arrangemanget bör kunna fungera så här:

På bolagets webbplats skall man kunna beställa alla typer av drycker. Det rör sig i dag om cirka 14 100 produkter. Varorna levereras efter en i sammanhanget normal leveranstid om 2–4 dagar, beroende på var i landet leveransen sker. (Om varorna inte finns i standarsortimentet kan det ta något längre tid.) Vid överlämningen av varorna måste mottagaren kunna legitimera sig och visa att han eller hon är minst 20 år, det vill säga minimiåldern för köp i Systembolagets butiker. Mottagaren skall även vara nykter.

Den chaufför som utför leveransen måste vara minst 20 år. Om mottagaren inte uppfyller villkoren överlämnas inte varorna. Detta är, precis som i butik, desto lättare eftersom Systembolaget inte drivs med vinstintresse och ett nekat köp inte är en förlust eller motgång.

Betalningen sker antingen vid beställningen över internet på numera gängse sätt, eller med kort vid leverans på samma sätt som man kan betala till exempel taxi med kort (och alltså utan rånar-¬attraktiv kontanthantering).
Leverantören upphandlas regionalt av Systembolaget. Det kan bli Postens paketservice eller någon annan pålitlig speditör. Systembolaget får genomföra stickprovskontroller och regelbundet gå igenom problem och avvikelser vid leverans med de aktuella chaufförerna (en gång/månad exempelvis).

I dag är Systembolagets öppettider reglerade i riksdagsbeslut. Stängning sker senast klockan 20 vardagar och lördagar klockan 15. Det är en otidsenlig ordning för ett företag som ska ge perfekt service. Öppettiderna bör istället efter samråd med regeringen bestämmas av bolagets styrelse och företagsledning utifrån lokala förutsättningar. Det är viktigt att öppettiden utsträcks till klockan 21 så att hemleverans kan ske på kvällstid fram till denna tidpunkt.

Den extra kostnaden för hemleverans ska inte bäras av butikskunderna. Priset vid dörren ska vara ett rent kostnadspåslag. Det får inte sättas så lågt att bolaget kan sägas missbruka sin monopolställning och därmed konkurrera ut de under senare år nytillkomna privata vinimportörerna, som också levererar till dörren (från lager i utlandet). Systembolaget kommer ändå att ha ett övertag jämfört med dessa i kraft av sina stordriftsfördelar, och därmed lägre kostnader, och sitt mångdubbelt större sortiment. (En stor vinbutik i Paris, Milano eller Barcelona har 300–400 flaskor på hyllorna, och huvudsakligen från det egna landet.)

Jag skulle utifrån uppgifter från norska Vinmonopolet, som har ett liknande och väl fungerande system, gissa att extrakostnaden kanske kan bli 100–200 kronor för upp till sex flaskor eller några ölflak, och 400–500 kronor för upp till hundra flaskor/ölflak. Prispåslaget beror helt på speditörernas kostnad för att köra ut och hantera varor och betalning.

De privata vinimportörer från egna lager utomlands som finns redan i dag – typ Australian Wine Club, Vinstocken med flera – är knappast något social- eller alkoholpolitisk problem. I startgroparna väntar dock större aktörer – kanske både ICA och Konsum – för att introducera tjänster med helg- och festkassar som innehåller kombinationer av mat och alkoholdrycker. Inget fel i det, men de alkoholhaltiga dryckerna bör självklart istället – utan vinstintresse och med ett väsentligt bredare sortiment – köras hem, till festlokalen eller till landet, bekvämt från Systembolaget.

Blir detta en ingång till ungdomsfylleri? Knappast, eftersom det förutom legitimation kommer att krävas planering flera dagar i förväg; spontanfylla är knappast möjlig. Även om man utnyttjar möjligheten att skicka en flaska som gåva till någon annan ska mottagaren ändå alltid vara minst 20 år. För ungdomar spelar dessutom den högre totalkostnaden större roll; det blir ju inte särskilt billigt att köpa varorna med leverans, men mer bekvämt.

Jag sitter i Systembolagets styrelse, men skriver här som politiker eftersom det nu är politiska beslut som krävs. Sedan ska Systembolaget verkställa dessa beslut. Sålunda behöver riksdagen ändra i alkohollagen och bör slopa sin befattning med öppettiderna. Regeringen bör ge ägardirektiv till Systembolaget om införande av e-handel med leverans till dörren som möjlighet.

Det ovan beskrivna reformen skulle också kunna vara ett sätt att hantera frågan om gårdsförsäljning. Det skulle gå att till exempel som turist på en svensk vingård eller ett whiskybränneri omedelbart kunna beställa flaskor för leverans inom några få dagar till valfri adress i Sverige. Den som så vill kan planera att varorna levereras till dörren direkt vid hemkomsten. Det är en vettig och okomplicerad lösning på den EU-rättsligt ofrånkomliga motsättningen mellan gårdsförsäljning och bibehållet försäljningsmonopol.
Carl B Hamilton
riksdagsman (FP)
***************************************’’
”Nu är det hög tid att överge alkoholmonopolet”

Publicerad i DN 2011-07-20 00:50
Replik. Per Ankersjö (C): Spritresor och svartsprit borde vara ett större bekymmer än gårdsförsäljning och fria alternativ.

Carl B Hamilton föreslår på DN Debatt den 18 juli [1] att System¬bolaget ska börja leverera alkohol hem till dörren hos köparen. Det är förstås en taktisk reträtt som syftar till att eliminera nya initiativ från lokala producenter och importörer. När Hamilton utbrister att detta förslag skulle vara ”ett vettigt sätt att lösa frågan om gårdförsäljning”, röjs en okunskap om vad gårdsförsäljning handlar om.
Jag ser det som självklart att man vid ett besök på en vingård eller ett bryggeri kan få köpa med sig ett par flaskor av den lokalt producerade drycken som en del av upplevelsen. Hamiltons alternativ är att man i stället måste beställa samma dryck från Systembolaget, vänta minst 2–4 dagar på leverans som ska lösas ut med id-kontroll och sedan betala 100–500 kronor extra för besväret. Är det rimligt att kräva allt detta besvär för att få köpa med sig ett par flaskor exklusivt vin från den trevliga lilla vingård som besökts? Utländska turister kan dessutom inte få sina produkter levererade alls.

Hamiltons förslag är skrivna med en retorik som ska ge läsaren en känsla av att detta är en frihetsreform. Det är falsk marknadsföring å det grövsta. Förslaget har naturligtvis heller ingenting med gårdförsäljning att göra, i stället vill Hamilton ge det statliga monopolet verktygen att konkurrera ut de företag som riktar in sig på privatimport. Genom statlig hemkörning med stordriftsfördelar ska folket bli lagom nöjda och fria initiativ effektivt dödas.

Vi har historiskt sett de stora monopolen falla: mobiltelefoner, tv, radio, och nu senast apoteket. Varje gång spåddes apokalyptiska konsekvenser; varje gång visade de sig vara överdrivna. Det är nu också hög tid att överge alkoholmonopolet.
En liberal alkoholpolitik bör rimligen se till individer snarare än att vurma för ett statligt monopol som motarbetar lokala producenter och småskalig import av kvalitetsdrycker. Monopolets konsekvenser i form av spritresor till Tyskland och försäljning av svartsprit borde vara ett större bekymmer för Hamilton än gårdsförsäljning och fria alternativ.

Frihet är betydligt mer än jobbskatteavdrag och sunda statsfinanser. Alliansregeringen kan och bör göra mer. Därför är det tråkigt att Folkpartiet så desperat klamrar sig fast vid alkoholmonopolet och förhindrar en liberalisering och modernisering av Sverige.

PER ANKERSJÖ (C)
ordförande för Stockholmscentern
*************************************************************************************
Varför laga det som inte är trasigt?

Svenska Dagbladet den 30 juli 2011 kl 08:01 BRÄNNPUNKT
Det svenska försäljningmonopolet har starkt stöd i befolkningen och ses med allt större respekt också i andra länder. Däremot har förslaget om gårdsförsäljning trasslat in sig i EUs regelverk och blivit något helt annat än den ursprungliga tanken på småskalig försäljning av hemtillverkade produkter. Det skriver Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.

I flera uppmärksammade artiklar nyligen har Systembolagets nuvarande sätt att arbeta ifrågasatts, och det har antytts att nuvarande alkoholpolitik saknar legitimitet i befolkningen. Men faktum är att den restriktiva alkoholpolitiken har stöd i befolkningen. Det är i dag fler som vill höja alkoholskatten än som vill sänka den, och de som vill tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutikerna är färre än någonsin.

Syftet med Systembolagets ensamrätt på detaljhandel med alkohol är att begränsa tillgängligheten, så att alkoholens skadeverkningar minimeras. Den ”perfekta servicen” som nyligen efterlysts av Carl B Hamilton i DN måste ses i ett folkhälsoperspektiv, och inte bara marknadsperspektiv. Systembolagets nuvarande sätt att fungera får anses som ett perfekt sätt att kombinera ett internationellt sett sällsynt brett utbud med kontroll över försäljningen.

Per Ankersjö har kort därefter skrivit i DN om monopol som faller och hävdar att det är hög tid att överge alkoholmonopolet. Hans jämförelse haltar betänkligt eftersom de exempel han nämner – till exempel apoteksomregleringen – handlade om att öka tillgängligheten och mångfalden. När det gäller alkohol ska tillgängligheten vara begränsad och mångfalden på systembolaget har ingen klagat på.

Det är, menar jag, farligt att gå ut med påståenden om att vår nuvarande alkoholpolitik fungerar dåligt eller måste förändras radikalt. Själv har jag nyligen på en semesterresa följt debatten om hög trafikdödlighet i Sydeuropa och rop på att tillgängligheten till alkohol måste begränsas. I Frankrike är det visserligen lätt att få tag på goda viner, men föräldrar är oroliga för ungdomar som köper vodka och sätter sig på moped. I Sverige har vi kunnat glädja oss åt minskande trafikdödlighet, till stor del beroende på tydlig alkoholpolitik och bra kontrollsystem jämfört med andra länder. Detta har uppnåtts i gott samförstånd och bred politisk enighet. Det är olyckligt om denna samsyn skulle undergrävas.

Enligt studier från Stockholms universitet har svenskarnas stöd för en restriktiv alkoholpolitik ökat, en förändring som omfattade både kvinnor och män i olika åldersgrupper. Och de årliga trendanalyser som SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterar ger samma bild. Andelen som vill tillåta försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker minskat från 50 till 32 procent på nio år. Anhängarna till sänkt alkoholskatt har på fem år krympt från 57 till 20 procent.

Samtidigt tycker nu 35 procent att höjd skatt är ett bra förslag.
EU-domstolen har konstaterat att Sveriges detaljhandelsmonopel är förenligt med EUs regler om fri rörlighet för varor. Förutsättningen är att monopolet fungerar icke-diskriminerande. När det gäller så kallad gårdsförsäljning av alkohol har en statlig utredning kommit fram till att försäljning av enbart svenska alkoholdrycker skulle vara diskriminerande och därmed inte förenlig med EU-rätten. Utredningens förslag handlar därför inte om försäljning från småskaliga producenter på den svenska landsbygden, utan om försäljning direkt till konsumenter i Sverige som en möjlighet för alla tillverkare av alkoholdrycker. Förslaget innebär säledes en ökad tillgänglighet till alkohol och därmed ökad förekomst av alkoholrelaterade skador.
Flera studier som gjorts av både svenska och internationella alkoholforskare har visat att alkoholkonsumtionen sannolikt skulle öka avsevärt om försäljningsmonopolet avskaffades. Som en följd av detta skulle sjukdomar, skador och dödlighet som kan kopplas till en ökad alkoholkonsumtion också öka. Särskilt storkonsumenter av alkohol samt unga skulle drabbas.

I det perspektivet är det svårt att förstå den senaste tidens utspel om förlegad alkoholpolitik. Vi borde snarast oroa oss över den okontrollerade nätförsäljningen som växer fram. Exempelvis Dagens industri och Nordea har vinklubbar med generösa erbjudanden med leverans till dörren och en flaska vin på köpet eller ett starterbjudande som ger 10 procent rabatt på alla inköp.

Det svenska försäljningmonopolet har starkt stöd i befolkningen och ses med allt större respekt också i andra länder. Däremot har förslaget om gårdsförsäljning trasslat in sig i EUs regelverk och blivit något helt annat än den ursprungliga tanken på småskalig försäljning av hemtillverkade produkter.
Om Systembolaget kan man således säga enligt ett vanligt amerikanskt talesätt: ”If it ain’t broke – why fix it?”
PETER ALLEBECK
Professor i socialmedicin
Karolinska institutet, Stockholm

**********************************************************************************’
Hamilton: ”Moralisera inte över nyktra vuxna”
Svenska Dagbladet den 1 augusti 2011 kl 13:39 BRÄNNPUNKT

Peter Allebeck skriver på Brännpunkt den 30/7 att han vill att Systembolaget och alkoholpolitiken ska vara som det är. Det är en olycklig inställning om man som jag vill behålla Systembolaget. Det skriver Carl B Hamilton (fp), riksdagsman och ledamot i Systembolagets styrelse.

Systembolaget har ett legalt monopol men har inte ensamförsäljning till personer i Sverige. Smugglingen av starksprit är ett problem, inte minst till ungdomar. De som vill höja alkoholskatten bör vara medvetna om att det stimulerar spritsmuggling främst riktad till ungdomar. Därför har ”prisverktyget” i alkoholpolitiken sin mycket bestämda begränsning. Exakt hur sambandet skatt-smuggling idag ser ut vet vi inte, tyvärr. Detta är första hotet.
Idag sker helt legal alkoholimport av två slag. Det första är enskildas resor med bussar och bilar till bland annat Danmark och Tyskland som fylls med drycker inom de legala införselkvoterna. Den kommersen är också pris- och växelkurskänslig. Det andra är vinklubbsimport med hemleverans. Det är en legal verksamhet från lager i andra EU-länder och är av snabbt växande omfattning, professionalism och koppling till matvarukedjor. Detta är det andra hotet.
Nu drivs en hård kampanj för gårdsförsäljning som de facto – enligt liggande utredningsförslag – innebär att man i Sverige tillåter försäljning drivet av privat vinstintresse i butiker på landet såväl som i städerna. Systembolagets försäljning utan vinstintresse och utan lockande marknadsföring skulle snabbt undermineras på ett sannolikt irreversibelt sätt. Detta är det tredje hotet.
Allebeck är nöjd i meningen att han inte vill ändra något vad gäller Systembolaget inför dessa tre hot. Han vill tydligen inte heller acceptera politiskt fokus på yngres alkoholinköp i motsats till mig som vill att nyktra vuxna, utan moraliserande predikningar, ska få perfekt Systembolagsservice, inklusive den tjänst – hemleverans – som finns i andra sammanhang, privat budat från Systembolaget och av vinimportörer och matkedjor levererat hem till dörren.
Vi ska inte slå oss till ro med att Systembolaget accepteras av 65-70 procent av väljarna. Vi som intresserar oss för alkoholpolitik måste hålla oss uppdaterade på vad som faktiskt sker omkring oss, och jobba med anpassningar till omvärldens förändringar för att bibehålla dessa fina tal. Att Systembolaget som service har hemleverans med bibehållna strikta ålderkontroller vore ett led i dessa ansträngningar.
CARL B HAMILTON (FP)
Riksdagsman, ledamot av Systembolagets styrelse.
****************************
Ankersjö: ”Gårdsförsäljning utvecklar turismen”

Svenska Dagbladet den 1 augusti 2011 kl 13:50 BRÄNNPUNKT

Om man ska försöka vara lite realistisk angående detta förslag så kommer det inte att leda till annat än småskalig försäljning av kvalitetsdrycker. Förslaget är nämligen omgärdat av hängslen och livremmar av sällan skådat slag. Det skriver Per Ankersjö (c) som svar till Peter Allebeck om gårdsförsäljning.

Peter Allebeck, professor i socialmedicin, menar i en artikel på SvD Opinion den 30 juli att alkoholförsäljningsmonopolet har brett folkligt stöd, och att jag med flera som argumenterar för gårdsförsäljning samt att ompröva monopolet, därför gör det på felaktiga grunder.

Till att börja med är jag helt överens med Allebeck när det gäller området för hans kompetens, det vill säga om alkoholens skadeverkningar. Alkohol är en drog som kan orsaka både medicinska och sociala skadeverkningar. Vad vi uppenbarligen är mindre överens om är på vilket sätt och under vilka principer som dessa problem bör hanteras.
Vill man förhindra alkoholrelaterade skador genom att begränsa tillgänglighet och utbud, ja då är det tydligen lätt att stämma in i den motståndarkör som hävdar att förslaget om gårdsförsäljning kommer att leda till att spriten flödar fritt in genom gränserna. Men om man ska försöka vara lite realistisk angående detta förslag så kommer det inte att leda till annat än småskalig försäljning av kvalitetsdrycker. Förslaget är nämligen omgärdat av hängslen och livremmar av sällan skådat slag.
Till att börja med ska försäljningen kombineras med en upplevelse. Vidare ska verksamhetsutövaren genomgå rigorösa kontroller och test. Dessutom begränsas den tillåtna försäljningsvolymen till några tusen flaskor per år. Som jämförelse säljs över en miljon liter alkoholhaltig dryck på en genomsnittlig Systembutik varje år. De flesta som sätter sig in i dessa detaljer förstår direkt hur löjligt överdrivna de motargument som förekommit i debatten är.
Gårdsförsäljning är ett sätt att utveckla turismen och upplevelsenäringen på landsbygden. Det är också ett sätt att utveckla dryckeskultur och bryggeritraditioner i samklang med övrig svensk gourmetindustri, vilket bland andra mat- och vinkännaren Carl Jan Granqvist och andra skrivit om i debatten tidigare. Gårdsförsäljningens inverkan på alkoholpolitiken är ytterst marginell, även om den för mig och många andra ändå har blivit en viktig symbol i egenskap av att vara en frihetsfråga.
När det gäller den större alkoholpolitiska frågan om det statliga monopolets vara eller icke vara så håller svenska folket som bäst på och avskaffar detta själva. Svenska spritresor med skåpbilar till nordtyska hamnstäder och försäljningen av svartsprit under disk i jourbutiker och från bagageluckor i bilar har blivit alternativet till Systembolaget för många. Man hör väldigt sällan företrädare för dagens alkoholpolitik adressera detta problem. Istället låtsas man som att det inte finns vilket är föga ansvarsfullt.
Allebeck undviker dessutom en central aspekt av den senaste debatten - nämligen att Systembolaget själva planerar för en utökad tillgänglighet av alkohol genom en statlig hemkörning av sprit. Detta har mycket medvetet marknadsförts som ett alternativ till gårdsförsäljning, vilket det naturligtvis inte är. Den statliga hemkörningen av alkohol till dörren är ett sätt att ta död på entreprenörer som Australian Wine Club och andra som hittat en ny nisch. Statlig hemkörning på bred front ökar naturligtvis tillgängligheten. Skillnaden blir att istället för ett dyrt vin kan man också få hem en hela Explorer och en flaska Kir.
Detta är ett av problemen med monopolet. Man ser till det man säljer som bara alkohol och inte som drycker med varumärken, traditioner och historia. Detta kliniska synsätt är förmodligen mycket destruktivt för allas vår syn på dryckerna och möjligen också för vår den svenska alkoholkulturen.
Men det största problemet för mig som liberal och frihetlig är att monopolpolitiken bygger på ett synsätt som utgår från att vi människor inte är kapabla att ta hand om oss själva. När man dessutom ser att monopolet och dess förespråkare tar död på småproducenter och distributörer av kvalitetsdrycker, förhindrar en utveckling av turism på landsbygden och förmedlar en syn där whisky från Mackmyra är jämförbar med en flaska billig vodka för att de råkar ha ungefär samma alkoholhalt - samtidigt som man göder tyska spritvaruhus och handel med svartsprit, ja då finns det sannerligen mer än bara principiella och ideologiska skäl att ifrågasätta alkoholpolitiken.
PER ANKERSJÖ (C)
ordförande Stockholmscentern
***********************************
”Fel öka alkoholens tillgänglighet”

Publicerad i DN 2011-08-02 00:50

Den folkpartistiske riksdagsledamoten Carl B Hamiltons förslag på DN Debatt 18/7 [1]med internetbeställning av Systembolagets varor och hemleverans till köparens dörr har fått positiva gensvar av talespersoner för flera riksdagspartier. Åsikterna går sedan vitt isär i den debatt som inletts i DN. Vi vill förmedla fakta och erfarenheter som alkoholforskare och tidigare behandlare av alkoholmissbrukare.
Hamilton föreslår också att Systembolagets öppettider inte längre regleras i riksdagsbeslut utan i stället efter samråd med regeringen bestäms av bolagets styrelse och företagsledning utifrån lokala förutsättningar. ”Det är viktigt att öppettiden utsträcks till klockan 21 så att hemleverans kan ske på kvällstid fram till denna tidpunkt”, säger Hamilton.
Detta kan ställas i kontrast till att ungefär 1.000.000 svenskar har en riskabel alkoholkonsumtion och riskerar att hamna i ett alkoholberoende enligt de beräkningar som gjorts av den statliga missbruksutredningen. Alkohol är den vanligaste enskilda orsaken till dödsfall hos yngre och medelålders personer.
Många personer med långvarig hög alkoholkonsumtion kan få någon av 60-talet alkoholrelaterade sjukdomar, bland annat allvarliga kroppsliga sjukdomar och skador såsom skrumplever, bukspottkörtelinflammation, olika cancersjukdomar, neurologiska skador med mera, men också psykiatriska följdtillstånd. De sociala och humanitära skadorna, bland annat ökad sjukfrånvaro, är mycket stora och samhällskostnaderna uppgår till mer än 100 miljarder kronor per år. Vårdbehoven är omfattande och långtifrån tillgodosedda. De ställer stora krav på slutenvårdsplatser, vilka i Sverige i dag är neddragna så att vårt land ligger i bottenskiktet bland OECD-länderna. Det är en illusion att man skulle kunna lösa alkoholproblemet genom vårdinsatser. En minskning av alkoholskadorna kräver en genomtänkt alkoholpolitik med förebyggande inriktning.
Det är ett välkänt faktum från omfattande forskning att begränsningar i tillgängligheten till alkohol är en central åtgärd både för att minska nyrekryteringen av missbrukare och för att minska missbruket hos redan etablerade missbrukare. De historiska erfarenheter som finns visar entydigt att ökad tillgänglighet framför allt drabbar ungdomar och grupper med svaga sociala nätverk.
Det är naivt att tro att Hamiltons föreslagna åtgärder – som planering av alkoholköpet flera dagar i förväg genom beställning via internet och att den chaufför (minst 20 år gammal), som utför leveransen till mottagarens dörr och som skall kräva legitimation av mottagaren, som också skall vara minst 20 år gammal – inte skulle medföra ökad alkoholkonsumtion och missbruk. Många alkoholmissbrukare dricker tillsammans med andra missbrukare. En missbrukare kan ”hålla” sig så nykter så att det inte märks (om Hamilton inte nu tänker sig att mottagaren skall blåsa i alkometer vid leveransen) och beställa åt de andra och sedan växlar man mottagarperson.
De föreslagna åtgärderna kommer liksom gårdsförsäljning att öka tillgängligheten till alkohol och med all sannolikhet bidra till en ökning av skador och vårdbehov.
Vi är mycket förvånade över att så många politiska företrädare uttrycker sig positivt om detta förslag. Det tycks vara glömt att EU beslutat att acceptera Systembolagets försäljningsmonopol på basis av forskning och då det är bra för folkhälsan.
Hamilton anger att han skriver sitt debattinlägg som politiker men han sitter ju också som styrelseledamot i Systembolaget. Det är möjligt att det ligger något i Per Ankersjös påstående (DN Debatt 20/7) [2] om att Hamiltons förslag syftar till att värna om Systembolagets ställning, men det ska inte ske genom ogenomtänkta förslag.
Det mest allvarliga är emellertid att varken Hamilton eller Ankersjö tycks inse konsekvenserna av ökad tillgänglighet till alkohol i vårt land.
Jan Halldin
leg läk, med dr, tidigare alkohol- och socialläkare
Anders Romelsjö
leg läk, professor, Karolinska Institutet
Gunnar Ågren
leg läk, med dr, tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstitutet
*****************************************’

”Systembolaget måste anpassa sig”

Publicerad i DN 9/8
Genom att bortse från den växande privatimporten med hemleverans ställer sig de tre alkoholläkarna helt oförstående inför mitt blygsamma krav på anpassning av Systembolaget till en ändrad omvärld, skriver Carl B Hamilton i en slutreplik.

Den ledande centerpolitikern Per Ankersjö vill i sin replik till mig (DN Debatt 20/7) avskaffa den restriktiva alkoholpolitiken, inklusive det utan vinstintresse och marknadsföring drivna Systembolaget.
Den praktiska innebörden av Ankersjös förslag är att alltför få ungdomar i dag utsätts för lockande reklam för alkohol, dricker för små volymer och startar med drickandet alltför sent i livet.
På tvärs med Ankersjös budskap går en annan replik av alkoholläkarna Jan Hallin, Anders Romelsjö och Gunnar Ågren (DN Debatt 2/8), som är helt oförstående inför mitt blygsamma krav på anpassning av Systembolaget till en ändrad omvärld.
Så bortser de tre läkarna bland annat från den växande privatimporten, genom bland annat vinklubbar och matkedjor, som sker med hemleverans. De tre vill tydligen att Systembolaget skall kapitulera inför detta. Läkarna bortser också från att hemleverans i mitt förslag sker till en ofta ganska betydande extra kostnad per flaska eller ölburk.
Trots att dessa alkoholsakkunniga säkerligen känner till att hemleverans sedan länge finns hos Norges alkoholmonopol nämner de inget därom. Där är hemleverans dessutom en viktigare försäljningskanal än den skulle bli i Sverige eftersom det är relativt glest mellan Vinmonpolets butiker i Norge, och inga ombudförsäljare finns. Icke desto mindre är hemleverans (mot extra kostnad!) okontroversiellt och helt accepterat i Norge även ur socialpolitisk synvinkel.
Alkoholläkarna bortser även från att mitt förslag är ett genomtänkt motförslag till kraven på ”gårdsförsäljning”, som trots benämningen innebär försäljning överallt i Sverige av såväl inhemska som importerade alkoholdrycker. På den punkten har de lika lite att tillföra som beträffande den växande privata alkoholimporten. Mitt förslag om snabb leverans hem beställd direkt på gården borde kunna vinna en bred majoritet i riksdagen. Vackert så, förhoppningsvis!

Carl B Hamilton, riksdagsman (FP)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför driver inte ni folkpartister frågan om att avskaffa Detaljhandelsmonopolet istället?? Det vore väl på tiden? Att nykterhetsrörelser mfl och religösa grupper samt riksdagen skall få bestämma om vi skall ha monopol eller inte är inte demokrati!

Dessutom så är vi med i EU numera som du vet...

René sa...

Det tycks inte bara vara Euron som har fått en finansiell härdsmälta utan även herrarna JAN BJÖRKLUND (FP), BIRGITTA OHLSSON (FP), CARL B HAMILTON (FP) och OLLE SCHMIDT (FP)
På Carl B Hamiltons blogg framhåller dessa herrar, med en dåres envishet, att Sverige skall gå med i Eurosamarbetet med syfte att stärka samordningen av den ekonomiska politiken i Euroområdet. Inte ens Tyskland tycks vara mäktig detta problem och dessutom sätter den tyska författningen stopp för att Tyskland skulle kunna delta i en gemensam räddningsaktion. I hela resonemanget glömmer dessa herrar bort att Europa består av olika ekonomiska kulturer som är djupt rotade och som endast en diktatur råder över, om ens en diktatur klarar detta problem.

MVH
René Lundström
Långgatan 23 F
23031 Svedala
Tel: 040-403153
Mob: 0705-403153
reneisvedalas blogg hos Passagen Blogg