tisdag 30 augusti 2011

Lämna pensionärernas dryckesvanor till dem själva att hantera!

Nedanstående nyhet om pensionärers dryckesvanor kom under sommaren. Ska vi moralisera över denna utveckling och kanske uppmana staten att utreda och ingripa med ett åtgärdsprogram?

Nej.

Vi som är för en restriktiv alkoholpolitik bör tygla oss och bestämma oss på riktigt för att fortsättningsvis fokusera den restriktiva alkoholpolitiken på de unga (under 28, säg). Vi bör istället göra allt för att en ungdomsfokuserad politik ska bli effektivare, inklusive gränskontrollerna och Systembolagets arbete.

Vi bör lämna övrigas -- bland annat pensionärernas -- dryckesvanor till dem själva att hantera. Vi gör den restriktiva politiken en björntjänst om vi inte kan prioritera. Det är sålunda felfokuserat att rycka ut och ha synpunkter på pensionärers dryckesvanor och val av förpackning av vin.

”Pensionärer dricker allt mer”
(Publicerat 21 juli, P4 Radio Göteborg)

”Pensionärer dricker allt mer alkohol. Detta samtidigt som svenskarna överlag dricker mindre. Det märks säger Niklas Jäghammar , enhetschef på Althea, Halmstad kommuns enhet för öppenvård av alkoholproblem. ’Bag-in-boxen gör det svårare att låta bli’

– Det här är en av de första generationerna som haft en egen ungdomskultur och kunnat slå sig fria från tidigare generationer och värderingar, säger Niklas Jäghammar.

När 40-talisterna nu går i pension är det en livfull generation med ett annat förhållningssätt till alkohol än tidigare generationer. De har ett kontinentalt drickande och tar gärna ett glas vin till maten, men när de i pensionsåldern får mer ledig tid och bag-in-boxen åker fram finns det en risk att de hamnar i ett missbruk.”

Inga kommentarer: