torsdag 12 april 2012

Ska Dagens Industri bli ekonomijournalistikens kvällstidning?

Förlåt, men vad sker med den kritiska journalistiken på riskkapitalområdet? Ämnar Dagens Industri bli en ekonomijournalistikens kvällstidning?


Om man är proffs menar jag att det är en god idé att då och då ställa sig frågan vad som är bra för Sverige, och kanske inte alltid sömngångaraktigt enbart fokusera på enkel - och ibland felaktigt analyserad- fördelningspolitik. Det gäller just nu beskattningen av riskkapitalister.


Som bekant bör en analys innehålla minst tre aspekter på ett ekonomiskt politiskt problem: effekten på tillväxten, fördelningen och ekonomins stabilitet.


De krav gentemot riskkapitalister som sedan en längre tid drivs av Skatteverket - vars nyss förra överdirektör nu sitter i ledningen för den politiska oppositionen - skulle om de går igenom leda till att utländskt riskkapital inte längre investeras i Sverige, och att svenskt riskkapital i större utsträckning investeras utomland. Är det bra för Sverige? Ska vi bry oss om en sådan konsekvens?


Om skatteverket får igenom sina krav i de processer som man nu driver - och rättsläget är alltså inte alls självklart - höjs skatten för en riskkapitalist från ca 25 procent till 85-90 procent när skatter och sociala avgifter betalats. Samtidigt är den jämförbara skattesatsen i omvärlden 15-30 procent (Danmark är ett undantag med 56 procent).


Självklart kommer med en skatt på 85-90 procent utländska fonder och andra sparare som söker projekt att investera i, att gå Sverige förbi och investera i projekt i andra länder.


Regeringens förslag var att tillämpa regler som Sverige redan har för fåmansbolag på riskkapitalisters inkomster.


Eller är tanken hos förslagets kritiker att även fåmansföretagare som tjänar mycket pengar (mer än 4,9 milj kr/år) också bör belastas med 85-90 procents skatt? Det ligger naturligtvis i logikens riktning.


Mera allmänt: är det bra för Sverige att skatter här i landet ligger på en konkurrenskraftig nivå, eller är det bättre att driva upp nivån, ta konsekvensen och välkomna att en del företag inte finner det lönsamt att finnas här? Att mindre av det globala sparandet hamnar här, att färre investeringar görs här, och att fler istället görs i andra (konkurrerande) länder?


Jag som trodde att Sverige skulle möta framtiden med satsningar på fler högproduktiva jobb och investeringar. Jag hade tydligen fel.

Inga kommentarer: