söndag 29 april 2012

Epokgörande löneavtal i offentliga sektorn.

Avtalet i offentliga sektorn med introduktionslön på 75% är ett viktigt bidrag till lönepolitiskt nytänkande och en bra åtgärd mot ungdomsarbetslösheten.

Det börjar röra sig i rätt riktning i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Lönen spelar roll för ungdomsarbetslösheten! Tack för den insikten.

Dagens avtal mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med dess löneprofil som ska belöna kunskap och erfarenhet, är förvisso inte hela lösningen på den höga ungdomsarbetslösheten. Men det är ett viktigt steg på vägen.

Varför?

1) Att en oerfaren persons lön inte längre överstiger hans eller hennes produktivitet förbättrar naturligtvis anställningsbarheten. Chansen för unga och oerfarna att få jobb med kompetensutveckling istället för att gå arbetslösa med försörjningsstöd eller a-kassa ökar. Därmed pressas ungdomsarbetslösheten ned, och flit och kunskap gynnas. (Avtalet innehåller också en nivåhöjning, märk väl.)

Löneutvecklingen blir brantare och mer individualiserad, och det ligger i de strävsamma löntagarnas intresse. Alltsammans mycket liberalt!

2) Det förefaller pågå en facklig attitydförskjutning i Sverige. Tillsammans med tidigare avtal som Metall och Handelsanställda har slutit pekar löneprofilen i dagens avtal på ett successivt fackligt nytänkande. Facket förefaller berett att acceptera en ökad flexibilitet i lönesättningen.

Allmänt använt kommer detta att kunna lindra arbetslösheten, särskilt bland unga och invandrare som får ökade möjlighet att skaffa sig erfarenheter och kontakter som väg in i arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: