onsdag 3 april 2013

Ja! Arbetslösheten kan halveras, men det förutsätter reformerad arbetsrätt!

Jag instämmer: Det går att halvera arbetslösheten till 2020. Men - som inte minst OECD ständigt påpekat - att få ned svensk arbetslöshet till de bästa EU-ländernas nivåer förutsätter att svensk arbetsrätt kraftigt reformeras.

Annars blir det bara pratpolitik.

Mäktar Löfven och socialdemokraterna verkligen med reformer som minskar skyddet för dem som redan har jobb, och öppnar upp arbetsmarknaden för unga oprövade människor, och för dem med invandrarbakgrund?

Jag har inte märkt någon insikt hos ledande socialdemokrater om arbetsrättens starka tröskeleffekter. Skulle Löfven mäkta med att minska skillnaden mellan dem som har trygga reguljära jobb, och den stora och växande gruppen som saknar tillsvidareanställning (temporära anställningar)?  

Eftersom inte ens Moderaterna vill eller kan mäkta med detta tvivlar jag. Men likt Nixon var den som kunde resa till Kina med bibehållen trovärdighet, kanske Löfven med sin fackliga bakgrund är den som med bibehållen trovärdighet kan ta bort arbetsrättens höga trösklar för de arbetslösa.

Om Löfven tar sitt i dag på partikongressen deklarerade mål om 3-4 procents arbetslöshet år 2020 på allvar, med vilka partier skulle Löfven göra genomgripande arbetsrättsreformer? Vänsterpartiet ställer aldrig upp på en sådan politik, och inte heller Moderaterna, som det idag verkar.

Återstår MP, FP och C.

1 kommentar:

Anders, Märsta sa...

Det finns nog anledning att kommentera skolan efter kommunaliseringen. Jag har läst att företrädare för näringslivet kritiserat skolan för att den inte förbereder eleverna tillräckligt för arbetslivet, vilket kan bidra till den höga arbetslösheten. En hög arbetslöshet gör det svårare för kommunerna att finansiera skolan eftersom skatter inte kommer in och bidrag istället måste betalas ut. Visst kan det behövas löneförhöjningar för duktiga lärare, men man måste nog tala med näringslivet också om skolan skall fås att fungera optimalt.