måndag 22 april 2013

Om Lars EO Svenssons avgång från Riksbanken.

Det är mycket viktigt med en öppen och tydlig diskussion i Riksbanken om det ekonomiska läget och penningpolitiken.

Lars E O Svensson har gjort sin plikt och under sin tid som v riksbankschef gjort en akademiskt professionell och mycket betydelsefull insats för att lyfta diskussionen internt, vilket återspeglas i protokollen från direktionens möten, och genom sitt deltagande i den allmänna ekonomiska debatten.

Hade Lars E O Svensson ställt upp för en ny mandatperiod i direktionen hyser jag inget tvivel om att han hade blivit omförordnad.

Nu är det som det är med den saken, och vi får gå vidare med diskussioner och analyser om det ekonomiska läget, riksbankens numera mer komplicerade trefaldiga målbild: inflation, aktivitetsnivå och finansiell stabilitet. Till detta kommer att vi med fler de facto-mål behöver kompletterande metoder för konstitutionell kontroll och ansvarsutkrävande.

Jag ser fram mot Lars E O Svenssons framtida bidrag i dessa viktiga analyser och diskussioner.Carl B Hamilton,
Ledamot av riksdagens finansutskott -- ansvarigt för riksbanksfrågorna i riksdagen -- f d fullmäktigeledamot, och professor i internationell ekonomi.

Inga kommentarer: