tisdag 2 april 2013

Industriavtalet har hyfsad chans bli klokt. Men inte för kvinnor.

Industriavtalet bör ha hyfsad chans att även i efterhand framstå som klokt för båda parter. En joker i avtalet är dock kronkursen för exportindustrin.

För att de kommande åren uppnå ekonomisk balans mellan Nord- och Sydeuropa måste en makroekonomisk anpassning ske inom Europa. För Sveriges del innebär det nu en starkare kronkurs. Parterna verkar ha tagit höjd för detta i avtalet både med lönenivån och nya övertidsregler och flexibilitet vid förläggning av arbetstiden.

Bra men otillräckligt för kvinnor.

Att kvinnor prioriterats något genom att t ex tekoanställda får något litet mer i lönehöjning än övriga är bra - om än synnerligen otillräckligt ur jämställdhetssynpunkt.

Som bekant är män sämre än kvinnor med att ta ut föräldraförsäkring. I avvaktan på lika uttag blir därför förbättringen av föräldraförsäkringen i avtalet bra främst för kvinnor, dvs. att arbetsgivaren till viss del fyller upp med extra pengar i sex månader.

Inga kommentarer: