torsdag 11 april 2013

Miljöpartiet de realistiska. Grönt ljus för mer samarbete med Alliansen.

Apropå dagens besked från Miljöpartiet att de ansluter sig till regeringens linje med sänkt arbetsgivaravgift för unga.

FP-kommentar:


- Sänkt arbetsgivaravgift för unga är införd sedan fyra år. För Miljöpartiet att stå kvar vid sin tidigare uppfattning skulle innebära att partiet skulle stå vid fronten för en drastisk höjning av lönekostnaden för unga med drygt 15 procent. Självklart skulle det innebära att ungdomar fått sluta, och ungdomsarbetslösheten skulle öka.

- Miljöpartiets ändrade position är en realistisk anpassning till den ekonomiska och politiska verkligheten.

- Kanske underlättas positionsändringen taktiskt-politiskt av den socialdemokratiska partikongressens återkommande kompromisser som alltid blev åt vänster, samt för kommunpolitikerstyre och emot direkt medborgarstyre med valfrihet i mångfald beslutad av enskilda människor.

Oppositionens splittring fördjupas nu, samtidigt som Alliansens sammanhållning framstår som ännu tydligare.

Fortsatt ökad optimism inför valet 2014, alltså!

Inga kommentarer: