torsdag 24 oktober 2013

DNs bristande jämställdhet i det offentliga samtalet.

Jag trodde DNs ledarredaktion var någorlunda insiktsfull när det gäller jämställdhet i det offentliga samtalet. Men jag hade fel.

I morse satte jag kaffet i halsen när jag läste huvudledaren (inte utlagd på webben av något skäl). Och kommen till Riksdagen träffade jag ett par alliansledamöter som reagerat precis som jag på de könsskiljande beskrivningarna av kombattanterna i riksdagen:
DN-ledaren handlade om riksdagsdebatten rörande brytpunkten i skattskalan och budgetreglerna. I ledaren framhölls finansutskottets ordförande Anna Kinberg Batras utseende dels i bild (en trist och orättvis teckning), dels i text (”den märkbart frustrerade Anna Kinberg Batras högröda ansikte”), medan mannen och motståndaren Fredrik Olovsson beskrevs med hans sakargument och en trevlig teckning.
...
Jag mejlade ledarredaktionen och bad dem föra in min kommentar. Svaret löd
"Tack för ditt mejl. Du tycker dig se något i bilden och texten som jag inte ser - men naturligtvis inte heller kan bevisa icke-existensen av. Något som talar mot din tolkning är att även män får tåla en hel del både i bild och text. Fredrik Olovsson kan säkert ha synpunkter på hur han framställs i den aktuella bilden.
Ansiktsfärgen nämndes inte för att förminska eller skada Anna Kinberg Batra utan bara som ett exempel på hur oppositionen i dag bygger upp sin retorik kring förslaget om höjd brytpunkt.
Kort sagt, jag tackar nej till texten som du erbjudit oss.
Vänliga hälsningar
Johannes Åman"

Ibland känns det extra bra att papperstidningen har fått konkurrens..

1 kommentar:

Anonym sa...

Eftersom den som har gett kräftgången i den svenska skolan ett ansikte – Jan Björklund, din partiledare – nu i Reuters har uttalat att inom 10 år har vi euro i Sverige, samt att jag vet att du Carl B Hamilton anser att Sverige ska införa euro, tar jag tillfället i akt att reda ut en del missförhållanden, som jag uppfattar dem.

Jan Björklund och du är folkvalda förtroendemän. Ni ska vara folkets och folkviljans representanter i vår parlamentariska demokrati. I utbyte mot att ni ställer upp som folkvalda, har ni riksdagsarvode/lön som betalas av svenska skattebetalare.

2003 hade Sverige en folkomröstning där svenska folket sa ett klart nej till euro. De folkvalda sa att de skulle respektera detta folkomröstningsresultat. Därför är det ohederligt av dig och Björklund att agitera i strid mot folkomröstningsresultatet genom att propagera för att Sverige ska införa euro som valuta. Ni sviker därmed ert förtroendeuppdrag, och ni sviker dem som betalar era arvoden/löner. Ni har ju sagt att ni ska respektera folkomröstningsresultatet. Pacta sunt servanda!

Så vad är då tjusningen med att införa en valuta som har följande uppsjö av myntvalörer:
2 €, 1 €, 50 c, 25 c, 10 c, 5 c, 2 c och 1 c, där encentaren har ett ungefärligt värde av 0,08 SEK?

Sedan skulle jag vilja nyansera EU-vurmande politikers och folkpartiets bild av EU som en så förment viktig exportmarknad för Sverige. Vad ni av oklara skäl ej lyfter fram, är att Sverige importerar ännu mer från EU och eurozonen. Sveriges handel med olika regioner år 2012 hade följande utseende enligt SCB:

EU27:
Varuexport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 665 635 260
Varuimport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 747 274 630
Handelsnetto gentemot EU27: – 81,6 mdkr

EMU17:
Varuexport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 441 273 082
Varuimport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 514 667 511
Handelsnetto gentemot EMU17 : -73,4 mdkr

Alla redovisade handelspartner (dvs. världen):
Varuexport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 1 169 694 353
Varuimport Totala värden, bortfallsjusterat, tkr: 1 101 959 402
Handelsnetto gentemot världen : 67,7 mdkr

Andel av Sveriges totala varuexport som går till EMU17: 37,7 %
Andel av Sveriges totala varuimport som kommer från EMU17: 46,7 %

Slutsats:
Handelsnettot gentemot EU27 och EMU17 uppvisar negativa värden, ty importen är större än exporten, vilket drar ned, såväl vårt totala handelsnetto, som svensk BNP, med motsvarande belopp. Exportmarknaden utanför EMU17 är långt viktigare för Sverige än exporten till EMU17. Så sluta upp med att sprida vandringshistorian som valsar runt bland er EU-vurmande politiker att EU är en viktig exportmarknad, då det i själva verket är tvärtom. Sverige är en viktig exportmarknad för EU, för att bl.a. bli av med sitt skattesubventionerade, kvoterade jordbruksöverskott!

Skattesubventionerna till EU:s jordbruk kommer från de länder som är nettobetalare till EU:s gemensamma budget, där Sverige är en av EU:s största nettobetalare per capita.

Alliansregimens politik har ju varit att i praktiken döda svenskt jordbruk. Sverige har i dagsläget en av EU:s lägsta självförsörjningsgrader på livsmedel, ca 50 %. Självförsörjningsgraden kommer förmodligen sjunka ytterligare, då Birgitta Ohlsson och Fredrik Reinfeldt har förhandlat fram minskat jordbruksstöd till Sverige med 17 % i EU:s långtidsbudget 2014-2020.

Skäms på er folkpartister som sviker ert fosterland Sverige och era förfäders arbete, genom att nedgradera Sverige till en ekonomisk zon och råvarukoloni inom EU.

Källa:
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx?ExpandNode=HA/HA0201