fredag 10 januari 2014

Ja till effektivare statsförvaltning, men berätta först om konsekvenserna!

Bakgrund: Magdalena Andersson (S) vill spara i staten. De 20 största myndigheterna ska spara 10-12 mdr kr vid eventuell valseger (TT, SVT, SIX, den 9-10/1).

Pengarna behöver S för ökade bidrag till kommunerna, a-kassa, sjukförsäkring, och ökade anslag till olika myndigheter med ansvar för arbetsmiljö, mm. 10-12 mdr kr är dock i sammanhanget relativt små pengar, och dessutom vet ingen hur det går att spara så mycket som 10-12 mdr kr utan betydande effekter för verksamheten (se nedan).

Politiskt är spar-utspelet ett vältajmat sätt för S att söka visa upp att man inte enbart vill öka offentliga utgifter, vilket däremot alltid är Vänsterpartiets huvudtema, och som idag börjar sin kongress. Aldrig tillräckligt, alltid mera är Vänsterpartiets traditionella inställning till pengar och offentlig sektor, även om partiledare Sjöstedt återkommande, klädsamt och ihåligt beklagar att partiet är "dåligt på att förklara" (den bristfälliga) finansieringen av sin budget (senast DN den 10/1).

Med sitt utspel ställer Socialdemokraterna Vänsterpartiet mot väggen, och belyser därmed också en splittrad inställning hos oppositionen till offentlig sektor.

I sakfrågan måste Socialdemokraterna redan före valet redovisa vilka 20 myndigheter det vid valvinst gäller, och som skall få reducerade anslag.

Det duger inte att enbart redovisa områden som ska få mer pengar genom sparande på andra områden.

Ska Skatteverket och Försäkringskassan dra ned på öppet- och telefontider? Ska de minska antalet kontor och närvaro ute i landet? Ska Försvaret få ytterligare neddragningar? Ska Migrationsverket acceptera lägre handläggningstider av asylansökningar?

Ingen ska tro att det går att dra ned 10 procent utan att det märks i form av sämre verksamhet - antingen får den tunnas ut, eller så får vissa verksamheter och uppgifter helt tas bort.
Redan idag - och sedan många år - har myndigheterna ett årligt effektivitetskrav på ett par procent. Fortsatt effektivisering och översyner är nödvändigt - ja! - och det bör fortsätta i såväl stat som kommuner och landsting. Men redovisa effekterna av detta före valet!                        

Inga kommentarer: