måndag 27 januari 2014

Intervju av Nyhetsbyrån Direkt 27/1 2014.


 
        VÄRNSKATTEN "PÅ IS ETT PAR ÅR" - HAMILTON (FP)

Intervju av Nyhetsbyrån Direkt 27/1 2014.

STOCKHOLM (Direkt) Folkpartiet släpper inte helt sin hjärtefråga slopad värnskatt, den läggs bara på is ett par år. Höjda lärarlöner prioriteras i nuläget högre.

Det säger Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Carl B Hamilton i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

I början på förra veckan sade Folkpartiets ledare Jan Björklund överraskande i en TV-intervju att partiet inte längre ska prioritera sin hjärtefråga om slopad värnskatt - en fråga som också funnits med i alliansens valmanifest såväl 2006 som 2010, om än med tillägget om ekonomin tillåter.

Men enligt Carl B Hamilton släpper partiet inte frågan utan "lägger den temporärt på is i ett par år". Detta trots att ett avskaffande i stort sett skulle betala sig självt genom att de personer som gynnas av ett avskaffande arbetar fler timmar.

I dagsläget, med resultaten i Pisa-undersökningen och "skattesänkningsstopp" utfärdat av finansministern Anders Borg, är det viktigare att prioritera skolan.

"Vi välkomnar att övriga regeringen är helt inställd på att ge mer pengar till lärarlönerna", säger Carl B Hamilton.

Hur mycket pengar som kan satsas på höjda lärarlöner blir en fråga för budgetförhandlingar inom alliansen, men Carl B Hamilton anser att det är viktigt att fortsätta på den inslagna linjen med karriärtjänster.

Miljöpartiets Per Bolund sade till Direkt i förra veckan att han hoppades att de 3 miljarder kronor som "sparades" då den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt stoppades i riksdagen borde läggas på utbildningssatsningar.

Men Carl B Hamilton vill inte göra någon sådan koppling. För honom och Folkpartiet handlade debatten kring brytpunkten inte primärt om pengarna, utan att "nu är fältet uppbrutet och nu vet man inte hur budgetbehandlingar [i riksdagen] kommer att gå till i framtiden".

"Jag var med under krisen på 90-talet och jag är otroligt angelägen att det som hände då [med de tillåtande budgetreglerna] inte får upprepas. Jag känner en stor oro, att nu är det en ny generation och nu måste vi gå igenom en ny kris för att man ska lära sig att det här är väldigt farligt. Jag tycker det är väldigt obehagligt med den situation vi nu har", säger han.

Carl B Hamilton hoppas att partierna i riksdagen efter höstens val kan komma fram till en uppgörelse över blockgränserna om hur man ska tolka riksdagsordningen så man kan förhindra att en situation som den i höstas upprepas.

[Om inget görs blir] "det en budgetpolitiskt instabil situation. Jag tycker det är väldigt farligt eftersom det är väldiga krafter som kommer i spel om miljarder i budgetförhandlingar, inte minst när man har koalitionsregeringar och ett lite råddigt parlamentariskt läge", säger Carl B Hamilton.

När det gäller bostadsmarknaden föreslog han 2011 att skatten på kapital skulle sänkas och ränteavdragen begränsas för att kyla av bostadsmarknaden.

I dag tror Carl B Hamilton att sannolikheten för att vi har en klassisk bubbla på den svenska bostadsmarknaden är ganska liten. Han tror priserna i storstäderna [sannolikt] "stämmer med fundamenta", däremot oroas han över effekterna [den dag] när dagens låga räntor stiger.

"Vi står ändå inför en farlig situation på det sättet att det är mängder med människor som tagit lån till en ränta som är abnormt låg. Om Sverige och Europa kommer tillbaka till ett normalläge kommer ju räntorna att vara tre gånger så höga", säger han.

Om man nu vant sig vid dagens mycket låga räntekostnader ändras när konjunkturen förbättras, resonerar Carl B Hamilton, som befarar att många kommer få svårt att klara tre gånger så hög ränta.

"Det kan bli både ett ekonomiskt och politiskt problem", säger han och tillägger att han hoppas att Riksbankens räntehöjningar då kan göras successivt.

Socialdemokraterna, och då främst partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, har den senaste tiden uttryckt stor oro över de växande underskotten i statens finanser. Men Carl B Hamilton är inte orolig.

"Vi ska ha ett underskott när det är lågkonjunktur. Magdalena Andersson har begått ett fadermord på både Wigforss och Keynes. Har man en lågkonjunktur ska man låna för att hålla uppe sysselsättningen, det betalar sig självt. De här människorna [som annars blivit arbetslösa] är kvar i arbetskraften och blir inte utslagna. De betalar skatt och [Sverige] kommer att ha en högre sysselsättningsgrad när lågkonjunkturen är över", säger han.

Han tycker inte att överskottsmålet är överspelat, men påpekar samtidigt politikerna inte hade föreställt sig att en lågkonjunktur kunde sträcka sig över så många år som den vi är inne i nu.

"Vad är viktigast - att hålla nere arbetslösheten och hålla uppe aktivitetsnivån, eller att följa en regel som i efterhand visar sig vara alldeles för fyrkantig eftersom man inte räknat med att en konjunkturnedgång kunde vara så lång. [Sverige] befinner sig lite i en ny världsekonomisk situation, med delvis nya förutsättningar", säger Carl B Hamilton och tillägger att [med dagens] världsbild [är frågan] hur man bedriver ekonomisk politik mer komplicerad [än tidigare], inte minst i frågan om finansiell stabilitet.

Han tycker det är bättre om politikerna anpassar sig till verkligheten snarare än att titta i backspegeln hur man tänkte tidigare.

"Ett valår när folk drabbas av valfrossa är fel tid att diskutera hur ett framtida överskottsmål ska utformas", säger Carl B Hamilton.

Själv tycker han att målet på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel bör behållas, åtminstone tills frågan utretts ordentligt, inte minst i ljuset av den demografiska utvecklingen [som inte nödvändigtvis innebär att staten ska ha överskott och inte medborgarna själva].

Carl B Hamilton tillbakavisar att regeringens skattesänkningar skulle ha utarmat den offentliga sektorn, och hänvisar till en rapport från Svenskt Näringsliv som visar att resurserna till välfärden har ökat "hur man än mäter" [länk. http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/skattesankningar-och-offentliga-resurser-resurser-till-vard-skola_211374.html ]och att inkomstklyftorna inte alls har ökat under den borgerliga regeringen.

Han vill inte peka ut några skatter som skulle kunna höjas om det skulle bli nödvändigt.

"Om Anders Borg vill höja skatter ska vi naturligtvis titta på det den dagen han kommer med de förslagen. Jag tar inga initiativ till höjda skatter", säger Carl B Hamilton.

Ett annat område som Folkpartiet tänker lyfta inför valet är att reformera arbetsrätten, så att "kompetens" och inte hur länge en person varit anställd ska gälla.

"Det är ofrånkomligt att arbetsgivaren får större inflytande över den frågan än i dag. Det som små och medelstora företag uppger är att det som de fruktar mest är att bli sittande med personer som har blivit olämpliga av något skäl, och att de sitter fast med dem, samtidigt som de hellre vill behålla någon annan som är mer lämplig för jobbet i dag", säger Carl B Hamilton.

Att vi har få konfliktdagar på svensk arbetsmarknad sker, enligt honom, till priset av att den ena parten uppfattas som så "gigantiskt stark" jämfört med ett litet, enskilt företag - "de har inget alternativ än att ta skeden i vacker hand, även om man tycker man har rätt".

Den viktigaste ekonomiska förändringen under alliansregeringen tycker han är att skattekvoten har sänkts från 50 procent av BNP när de tillträdde 2006 till 44 procent i dag.

"Det är den stora förändringen och det är en skatteförändring som tydligt prioriterar arbete före icke-arbete. Eftersom vi har en så stor offentlig sektor så måste de som ska finansiera detta ligga i, och då måste de också belönas för detta", konstaterar han.

Carl B Hamilton tycker att pensionärsorganisationerna är fel ute när de kräver sänkt skatt för pensionärerna, och säger att han personligen tycker det vore bättre att lägga mer pengar på bättre omsorg och boende för de äldre som verkligen behöver det.

Under inledningen av nästa mandatperiod tror han att arbetsmarknaden kommer att vara den viktigaste frågan, men även anpassningen till omvärlden för att se till att välutbildade stannar i Sverige.Sofia Polhammer +46 8 5191 7937
       Nyhetsbyrån Direkt

Inga kommentarer: