fredag 28 februari 2014

BNP ökade 3,1 procent senaste året! Rödgröna svartmålare ur fas med verkligheten.

Goda nyheter! 

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 3,1 procent fjärde kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012. Lagerinvesteringar, hushållens konsumtionsutgifter och offentliga konsumtionsutgifter bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2013 ökade BNP med 1,7 procent (se nedan).

Dagens enastående starka tillväxttal för senaste året är politiskt viktig i kampen om verklighetsbilden inför valet. Dagens tal bekräftar det ekonomiskt berättigade i Alliansregeringens resonemang för ett ”omslag” i den förda finanspolitiken. 

Uppgången är starkare än vi trott, och riktigheten i att förbereda en utfasning av den expansiva ekonomiska politiken får nu anses oomtvistlig. Regeringen växlar successivt, och med start 1 januari 2015, ned till en mindre expansiv finanspolitik, och Riksbanken sänker sannolikt inte räntan ytterligare utan kommer rimligen så småningom att höja den till mer normala nivåer.

Arbetsmarknaden – dvs. talen för sysselsättning och arbetslöshet – kan komma att gå loss i rätt riktning tidigare under 2014 än vi tills idag har haft anledning att tro. Även detta vrider verklighetsbilden i Alliansens favör, naturligtvis. Oppositionen får svårare att få fäste för vrångbilder när människor i sin vardag saknar belägg för att oppositionens negativa verklighetsbild skulle vara korrekt. 

Som bekant formas väljarnas preferenser kanske mer av trenden i förändringen i ekonomin, än av nivån, 

Skatteintäkterna ökar med bättre BNP-tillväxt, och behovet av offentliga ersättningar och transfereringar minskar. Budgetsaldot förbättras, och vägen mot överskott och ett potentiellt reformutrymmet likaså. Hur mycket och när går dock inte att säga. Ännu. 

 
 

1 kommentar:

Anonym sa...

Det kan jämföras med våra grannar Danmark som har en rödröd regering. Som "solidariskt och ansvarsfullt" skaffat landet världens högsta skatter också fått en tillväxt som istället överraskade på nedsidan.
http://www.di.se/artiklar/2014/2/28/dyster-bnp-siffra-fran-danmark/