torsdag 7 januari 2010

Kyla och risk för el-brist avslöjar bluffen med oppositionens el-politik.

Kyla och risk för el-brist avslöjar bluffen med oppositionens el-politik.

Idag råder iskyla i Sverige. Köldrekord hotar på många håll. Svenska Kraftnät har meddelat att den svenska effektsituationen är mycket ansträngd. Läget är mycket känsligt och kommer att innebära mycket höga elpriser vissa timmar, samt risk för att tillgänglig effekt inte räcker.

El-brist i Sverige, med andra ord! Och oppositionen lägger därtill förslag om att nästan halvera elproduktionen.

Miljöpartiet vill lägga ned kärnkraften "snabbt med början omedelbart" (partiprogrammet; se nedan) vilket alla framtida vintrar dramatiskt ökar risken för el-brist - och som då framtvingar ransonering av el. Därtill får vi med MP mycket höga elpriser. Miljöpartiet erkänner detta utan förbehåll: högre elpriser är bra! Vindkraft ger naturligtvis inget bidrag till elproduktionen vid kyla och vindstilla.

Miljöpartiets gottköpslösning - som inte är någon lösning utan enbart löst prat - är: "Om det uppstår brist på el [när kärnkraften läggs ned] bör detta lösas genom import av grön el." (partiprogrammet). Förlåt, men hur då? Och varifrån då?

MP och övriga oppositionen är därtill intensivt emot nya elkablar mellan Sverige och omvärlden. Men - framför allt - hur skulle sådan "grön" el från andra länder produceras? Med ett "grönt" trollspö?

Nej. Oppositionens energipolitik är inte seriös eller verklighetsbaserad. Det kan t ex vara kallt även i andra länder som är tänkta att exportera "grön" el till Sverige, när kyla råder här.

Nej, om MP får råda blir det återkommande el-brist på vintrarna, permanent skyhöga elpriser, import av rysk fossilgasbaserad el eller finsk kärnkraftsel, och sist men inte minst, nedlagd elintensiv basindustri och färre jobb i Sverige.

Bluffen är att det inte skulle märkas i plånbok, jobb, produktion och eltillgång när Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraternas mål om att avskaffa kärnkraften, dvs. nästan hälften av normal elproduktion, ska uppfyllas.

Så här står det i miljöpartiets partiprogram: "Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. . Hälften av kärnkraftselen kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och ersättning av eluppvärmning. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme. Också fossilanvändningen för värme och el ska minska. Elmarknaden måste fungera så att det blir dyrare att använda el när den är dyr att producera. Därigenom minskar elvärmen och då också marknaden för kärnkraft. Om det uppstår brist på el under energiomställningen bör detta lösas genom import av grön el."

Så här står det i vänsterpartiets partiprogram: "Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt."

Så här står det på vänsterpartiets hemsida:
"Vi anser att kärnkraften ska avvecklas av ekologiska, etiska och ekonomiska skäl. . Vi bedömer att risken med kärnkraften inte motsvarar nyttan. . Det finns hållbara alternativ." (Inget sägs närmare om "hållbara alternativ".)

Dock, så här skriver S-politikerna Hans Stenberg och Jasenko Omanovic i motion 2009/10:N228:
"Energiförsörjningen är en viktig förutsättning för konkurrenskraften eftersom energikostnaden är en mycket stor utgiftspost i basindustrin. Energipolitiken måste dels se till att det finns en tilltro till energiförsörjningen på lång sikt, dels se till att energikostnaderna hålls på en konkurrenskraftig nivå. Därför är en ansvarsfull och långsiktig energipolitik en grundförutsättning för basindustrins utvecklingsmöjligheter."

4 kommentarer:

Anonym sa...

Om vi nu ha så stor brist på el. Går våra kärnkraftverk verkligen för full maskin?
Det borde finnas krav på elproducerande företag att alltid leverera max-kapacitet alternativt en hög procent. All över-kapacitet kan vi använda för att exportera. Vi borde inte behöva importera el.

Detta måste vara ett politiskt beslut och knappast ett tekniskt.

Magnus sa...

Ja du, det är märkligt vad lite Miljöpartiet pratar om energiförsörjningen nu när det är 20 grader kallt och vindstilla. Nej, nu pratar de om vargar istället...

Magnus sa...

Miljöpartiets inställning till den olönsamma kärnkraften. Just nu verkar vindkraften ganska olönsam tycker jag. Snacka om dålig investering.

Anonym sa...

För att inte tala om att risk för elbrist avslöjar den liberala bluffen med avregleringen av elmarknaden.