måndag 11 januari 2010

Nya bonusregler mm. Kommentar till Odells utspel.

Nya bonusregler mm. Kommentar till Odells utspel.

– Nya bonusreglerna bör slå igenom omedelbart, dvs. bonusar ska inte kunna vara baserade på enbart ett enda års resultat, t ex enbart 2008 eller enbart 2009, utan på långsiktigt hållbara resultat intjänade över flera år. Om inte en sådan förändring i beräkningssätt införs blir sannolikt konsekvensen att staten – i Sverige och andra länder – tvingas börjar intervenera så att risktagande på skattebetalarnas bekostnad omöjliggörs. Det kan ske genom mer långtgående krav på övergång till enbart fasta ersättningar, som då naturligtvis blir högre än idag, men dock uppnår syftet att inte vara riskdrivande.

– Om bankerna segar och inte vill följa nya politiska riktlinjer som föjer med krisen kommer acceptansen hos valmanskåren för framtida garantier och statliga räddningsaktioner att vittra bort. Det gäller Sverige såväl som andra länder. Måhända tycker dagens bankledningar att förverkat förtroende är ett potentiellt problem för nästa generation bankfolk att hantera i nästa kris, men de bör se betydligt längre än näsan räcker. Det måste i alla händelser politiker och parlament nu göra när det gäller nya regler för skydd av betalningssystem och finansiell stabilitet.

– Bankledningar och bankstyrelser tycks dessvärre leva i en egen bubbla präglad av undfallenhet inför bonusmottagarnas krav, och utan fungerande antenner till den politiska världens ändrade syn på bonusar och bankers roll i samhället.

2 kommentarer:

Clas Örjan sa...

Hej,

det är sant, men man märker också en förändring till det mer amoraliska i bankernas företagskultur. Tidigare kunde man ha en förtroendefull kundrelation till en banktjänsteman på ett bankkontor, men de senaste åren har jag noterat hur den ena efter den andra banktjänstemannnen från samma kontor ringer upp på jakt efter snabba klipp. Den vänstra handen vet inte längre vad den högra gör. Orsakerna kan man bara spekulera om.

BoZ sa...

Men varför inte passa på att lagstift ordentligt nu medan ni har chansen till det? I höst är det försent, då tar sossarna över. Inför en 100%-ig skatt + en lika stor straffavgift på de bonusar som betalas ut trots att banken går med förlust.