måndag 18 januari 2010

Slut på ökad arbetslöshet, men ...

Slut på ökad arbetslöshet, men ...

Ny statistik från Arbetsförmedlingen säger att både antalet lediga platser på Arbetsförmedlingen och antalet personer som får arbete nu ökar. Antalet varsel nu är betydligt lägre än för ett år sedan. Även antalet nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen är lägre än för ett år sedan. (Länk: http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=88243).

Regeringens och Riksbankens åtgärder mot krisen ger resultat. De riktade åtgärderna inkluderar att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska insatser har mer än fördubblats jämfört med december 2008, från ca 75 000 till 158 000 personer. Det finns idag fler lediga platser än förra året. Att börja med en praktikplats, ett nystartsjobb eller Arbetsförmedlingens nya program kan vara bra sätt att komma in på arbetsmarknaden.

Dessa riktade insatser är inte minst viktiga för att motverka att en öppen arbetslöshet biter sig fast på hög nivå, vilket – i sin tur – skulle försvåra en långsiktigt lägre arbetslöshet. (Arbetsförmedlingens statistik är inte helt jämförbar med SCBs AKU-undersökningar. Bland annat räknas inte som arbetslösa heltidsstuderande som söker jobb. )

Till de riktade insatserna ska läggas de generella för fler jobb: mer pengar till kommunerna (10 mdr kr 2009 och 17 mdr kr 2010), jobbskatteavdragen (+ ca 80 000 jobb), massiva insatser genom våra välfärdssystem (de automatiska stabilisatorerna), de stora infrastruktursatsningarna, och riksbankens lågräntepolitik.

Sammantaget har denna regering drivit den mest expansiva politiken av alla OECD-länder (källa: OECD Economic Outlook nr 85). Detta har samtidigt hittills kunnat göras utan att riskera stabiliteten i de svenska offentliga finanserna. Av OECD-länderna 2010 prognostiseras Sverige få ett underskott som ligger mellan två och tre procent av BNP. Endast ett land – Schweiz – ligger bättre till, med ett underskott 2010 på ca en procent av BNP (källa: OECD Economic Outlook nr 86). Alla andra ligger sämre till.

Med oppositionens presenterade politik riskerar Sveriges finanspolitiskt starka position att slarvas bort på några månader. Överbudspolitik med miljarder leder till växande budgetunderskott och stigande räntor.

Omvärldens stora underskott innebär bekymmer för Sverige. Stora underskottländer som Storbritannien (underskott ca 13 procent), USA (ca 11), Frankrike (ca 9), Spanien (ca 8), Tyskland (ca 6) kommer – om de bekämpar underskotten – att minska efterfrågan genom högre skatter/lägre offentliga utgifter, eller – om de inte bekämpar underskotten – att få erfara högre räntor. Alla länder kan inte expandera genom ökad export. Några måste vilja öka sin import – och de länderna finns inte idag. Alltså: en långsiktig stagnation i omvärlden och en lägre efterfrågan från utlandet på svenska produkter och jobb i alla flerårsscenario. De kan under många år bli stagnation i OECD-omvärlden.

Desto viktigare att vi i Sverige kan hålla i vår ekonomiska politik, och vår klimatpolitik, mot lättsinne, raserade budgetprinciper, och att oppositionen med en valframgång skulle få chans att lösa sina interna konflikter genom släpphänta eftergifter, växande budgetunderskott och ökade CO2-utsläpp.

Inga kommentarer: