söndag 31 januari 2010

Kylan avslöjar oppositionens energipolitiska Mugabe-politik och brist på regeringsduglighet

(En komprimerad variant publiceras i dagens nummer av Sydsvenskan).

Mörker och kyla har dominerat Sverige. Eltillgången har tidvis varit mycket ansträngd med mycket höga elpriser vissa timmar, samt risk för ransonering vid akut el-brist. Det har varit frekventa strömavbrott för många människor när elnäten tänjs bortom bristningsgränsen.

Den föreslagna åtgärden från den politiska oppositionen är att utan dröjsmål lägga ned nästan halva elproduktionen och avveckla all el från kärnkraft.
 
Miljöpartiet (MP) vill lägga ned kärnkraften "snabbt och med början omedelbart" (partiprogrammet). Varken avveckling på sikt eller successivt. Det skulle under framtida vintrar dramatiskt öka risken för el-brist - som definitivt framtvingar en ransonering av el. Frågan i det läget är vilka elkunder det är som MP väljer bort, och som bara skulle få ström i kontakten under vissa timmar per dygn? Villaägare, basindustrierna eller Skåne? Några kunder måste ju ransoneras bort som förbrukare av el vid kyla och omedelbar och snabbt nedlagd kärnkraft.
 
Därtill får elkonsumenterna med MP:s energipolitik betala väsentligt högre genomsnittliga elpriser. Miljöpartiet erkänner den prisökningen utan förbehåll: högre elpriser är bra!
 
Det är ett problem för en rationell klimatpolitik att MP blandar ihop el från fossila bränslen (kol, gas) som med sina utsläpp hotar klimatet, med el från kärnkraftverk. Det förra bör fasas ut med koldioxidskatt, men inte koldioxidfri kärnkraftsel.
 
Miljöpartiets gottköpslösning vid el-brist formulerar partiet såhär i sitt partiprogram: "Om det uppstår brist på el [när kärnkraften läggs ned] bör detta lösas genom import av grön el."

Förlåt en oskyldig yngling, men hur då importera? Och varifrån?
 
MP och övriga oppositionen är ju emot byggande av nya elkablar mellan Sverige och omvärlden. Det är en av de frågor där de tre partierna är eniga. Så hur ska MP:s "gröna" el kunna importeras om det inte finns kablar? Och framför allt - hur skulle "grön el" från andra länder produceras i tillräcklig mängd, och med den kontinuitet i exporten till Sverige som måste gälla?
 
Om det råder sträng kyla i Sverige är det säkert kallt också i våra grannländer och det blir både ett moraliskt och ekonomiskt problem att som MP i de lägena kräva minskad inhemsk elanvändning till förmån för ökad elexport till Sverige! Om MP-politiken alls skulle gå att förverkliga innebär den att när grannlandets el som bäst behövs hemma för t ex uppvärmning, ska den elen istället överbjudas prismässigt av svenska köpare och på så sätt frigöras för export till Sverige. Denna politik är inskrivet i miljöpartiets partiprogram, märk väl.
 
Även om det funnes elkablar ska man vara medveten om att den politik som MP förespråkar innebär att potentiella el-exportörer till Sverige kan välja att exportera el till oss, eller att inte göra det. Ett land - t ex Ryssland - skulle kunna utpressa oss, och bildligt talat sätta en el-kniv mot vår strupe. Den som röstar på MP röstar sålunda inte bara på ökad risk för el-brist och högre elpriser, utan också ett ensidigt beroende av importerad el, t ex import av rysk fossilgasbaserad el, eller finsk kärnkraftsel. 
 
Vänsterpartiet är luddigare och mer kortfattad. Så här står det i partiprogrammet: "Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt." Förklaringen på partiets hemsida är att "Vi anser att kärnkraften ska avvecklas av ekologiska, etiska och ekonomiska skäl. [och] . Det finns hållbara alternativ." Väljarna upplyses dock inte närmare om vilka de "hållbara alternativen" skulle vara. Hade de funnits i sinnevärlden hade de rimligen angivits.
 
Oppositionspartiernas energipolitik är avslöjande. Gamla miljöpartiet lever med sin knäppgökspolitik. Vänsterpartiet drömmer vidare utan krav på sig själv att behöva formulera en sammanhängande politik. Förutom sakfrågan visar energipolitiken därmed också att oppositionen brister i regeringsduglighet. Ingen bör rimligen rösta på partier som med politiska beslut önskar stänga viktiga delar av landets infrastruktur. Det vore att rösta på en energipolitisk Mugabe-politik.  

Oppositionen låtsas som om deras avveckling av kärnkraften inte skulle märkas i plånboken, i antal jobb, produktion eller eltillgång. El-politik med bluff, kort sagt.  

Inga kommentarer: