torsdag 13 december 2012

En bra natt för Europa! Sverige bör vara med från 1 mars 2014 i EU:s finansinspektion.


Rättelse : Startdatum är först 1 mars 2014 (sic!) för EU-gemensam banktillsyn! Så här korrekt:

Det var en bra natt för Europa med överenskommelsen om EU-gemensam banktillsyn (finansinspektion).Sverige bör vara med från början i EU:s finansinspektion (banktillsyn), dvs. från den 1 mars 2014.Ett huvudargument för EU-gemensam bankövervakning är att nationella myndigheter kan vara för släpphänta därför att de vill gynna de inhemska bankerna i den internationella konkurrensen. En europeisk banktillsyn skulle också effektivt kunna hantera bankernas alltmer gränsöverskridande verksamhet. Och eftersom fallerande banker i slutändan kan behöva nytt kapital (rekapitaliseras) är det önskvärt att den övervakning som syftar till att förhindra bankfallissemang sker på den europeiska nivån.Det är förmätet att tro att Sverige aldrig kan hamna i en bankkris där vi behöver hjälp, eller att Sveriges finansinspektion aldrig kan komma att göra fel, eller Sverige inte skulle kunna skadas av bankriser i vår omvärld. Därför finns det skäl att allvarligt eftersträva ett svenskt deltagande i en europeisk bankunion.Självklart ska Sverige delta konstruktivt och engagerat under 2013 i de fortsatta förhandlingarna om övriga delar av EU:s bankunion. De förhandlingarna har inte ens påbörjats så det går inte att redan nu ta ställning till något resultat, och än mindre till ett svenskt deltagande. Ett beslut om Sveriges deltagande, eller utanförstående, tas för övrigt av hela regeringen. Det finns idag inget beslut, eller mandat för regeringen att utesluta ett svenskt deltagande, eller motsatsen.Der är glädjande, och något som Sverige kunnat påverka, att de nordiska länderna och de baltiska staterna nu håller ihop och får en gemesam finansinspektion. Så var det inte krisåren 2008-09 när krisen härjade och höll på att dra ned svenska banker i enorma förluster. Förhoppningsvis faller alla de nordiska och baltiska bankerna snart under samma EU-gemensamma finansinspektion. Det är verkligen mycket viktigt för Sverige.

Det är tråkigt, men inte något Sverige kan påverka, att det konservativa partiet i Storbritannien väljer att skjuta ut sitt land ur EU-samarbetet. Sveriges europapolitik bestäms i Stockholm och inte i London. Vad Konservativa regeringspartiet i Storbritannien tycker ska inte bestämma Sveriges europapolitik.

Inga kommentarer: