onsdag 12 december 2012

Säg ja till EU-gemensam banktillsyn! (Med Olle Schmidt)

(Artikel införd i Dagens Industri den 12/12/12 av Olle Schmidt, ledamot av Europaparlamentet (FP) och Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson (FP). Texten nedan är något fylligare än artikeln i DI.)

 

I en tid av ekonomisk osäkerhet inom EU utgör Europeiska Centralbanken, ECB, - den kanske viktigaste stabiliserande faktorn i EU-samarbetet. Att Sverige skulle säga nej och hindra andra länder att fördjupa sitt samarbete – även om vi själva inte vill vara med – vore förödande för Sveriges framtida roll och inflytande i Europa.

 

Banker har orsakat stor skada det senaste decenniet. De kan inte längre övervakas effektivt på enbart nationell nivå eftersom de arbetar gränsöverskridande. Det behövs en gemensam stark europeisk tillsynsmyndighet, inte bara 27 svaga nationella. ECB föreslås få en viktig uppgift att vara denna sammanhållande kraft.

 

Även om Sverige som icke-euroland inte är med i ECB:s styrelse, ECB-rådet, ligger det starkt i Sveriges intresse att gå med i bankunionen. Vi är i denna strävan allierade med andra icke-euroländer som Polen och Danmark. Men många EU-länder vill dessvärre inte ge oss uteländer bättre villkor - om det samtidigt gynnar Storbritannien. Aversionen mot Storbritannien är stark. Sverige placeras inte sällan i samma båt som britterna och det förhållandet måste vi ändra på. Sverige är i grunden ett EU-positivt land.

 

Knepigast att lösa i förhandlingarna är icke-euroländers formella och praktiska relation till ECB-rådet. ECB är självständigt och får varken ge eller ta emot instruktioner. Dess högsta beslutande organ ECB-rådet, kan därför inte överlåta till något annat organ, som har plats för t ex icke-euroländer, att besluta i tillsynsärenden. (Självständigheten var avsedd för enbart räntepolitiken, innan tillsynsfrågorna fick dagens höga prioritet.) Det innebär att länder som Sverige, Polen och Danmark – som inte heller har euron som valuta – inte heller kan vara med i beslutsfattandet i ECB-rådet om tillsynsfrågor.

 

Sverige har tidigare krävt en fördragsändring för att ge länder utanför euroområdet lika stort inflytande som euroländerna i ECB-rådet, men det är inte realistiskt i närtid. En temporär lösning på inflytandefrågan får därför sökas.

 

I debatten har lagts fram olika lösningar, till exempel att ge en särskild tillsynsnämnd under ECBs ”paraply” en de facto-makt i tillsynsfrågor, och att ECB-rådets insats begränsas till att enbart säga ja- eller nej till denna tillsynsnämnds förslag till beslut. Det är ingen perfekt lösning - men en sådan lösning i kombination med tydliga åtaganden om en framtida fördragsändring kan vara tillräcklig för att tillmötesgå Sveriges önskemål.

 

Europaparlamentet har lanserat en lösning på ett annat viktigt svenskt krav - det om röstreglerna för beslutsfattande och tvistelösning inom EBA. Förslaget till kompromiss bör öppna dörren för svenskt deltagande i bankunionen genom att det skapar en rimlig balans mellan euroländer och de icke-euroländer som vill vara med i bankunionen. Vi vill uppmana finansminister Anders Borg och hans kollegor att ena sig om ett gemensamt förslag om EBA, som till exempel ligger i linje med den överenskommelse man har i nått i Europaparlamentet. Då kan förhandlingarna för att hitta en överenskommelse mellan rådet, Kommissionen och Europaparlamentet inledas före jul.

 

Kravet nationella tillsynsmyndigheter ska kunna ställa högre kapitalkrav på banker på nationell nivå förefaller kunna lösas. Utkast till kompromisser öppnar för detta.

 

Att Sverige skulle ställa sig utanför bankunionen tillsammans med Storbritannien vore extremet olyckligt – framför allt för Sverige.

 

Den avvaktande hållning som präglat Sveriges agerandet måste bytas ut mot ett tydligt och framåtblickande ledarskap. Politik i Europa handlar inte enbart om att lyssna till en ljum svensk EU-opinion.

 

Vi är övertygade om att den svenska regeringen når framgång i förhandlingarna om regeringen är tydligt positiv till svenskt deltagande och inte blockerar euroländernas vilja att fördjupa det europeiska samarbetet genom bankunionen.

 

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)

Carl B Hamilton, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (FP)

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: