lördag 8 december 2012

Magdalena Andersson (S) överraskar med att vilja stoppa ny kärnkraft. Elpriset blir stor valfråga 2014?

I Ekots lördagsintervju kom Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson med det överraskande beskedet att man bör riva upp gällande lag som tillåter byggandet av nya kärnkraftsreaktorer. Det gamla förbudet återställs och Alliansens energiuppgörelse rivs upp, om Andersson får bestämma. (Länk: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3071).

Beskedet innebär bland annat att Vattenfalls ansökan om att undersöka förutsättningarna för nya reaktorer måste skrotas, om Andersson och Socialdemokraterna får bestämma efter valet 2014. Andersson aviserar helt nya förutsättningar för produktionen av svensk el, och Anderssons är en linje som överensstämmer med Miljöpartiets och Vänsterpartiets energipolitik.

Eftersom nuvarande kärnkraftverk successivt, och med början om ca 10 år, måste stängas ned av ålders- och säkerhetsskäl och därefter, under en 12-årsperiod, allihop stängas, inställer sig omedelbart frågan hur Socialdemokraterna tänker sig att försörjningen av el till hushåll och företag i Sverige efter 2022 ska organiseras. Ett svar på den frågan måste fram omgående och långt före valet 2014 eftersom tillstånd, projektering och byggandet av nya anläggningar och kraftnät tar lång tid.

Idag står kärnkraften - beroende på exakt år - för ca 40 till 45 procent av landets elförbrukning, och - märk väl - den produktionen är oberoende av väder och vind.

Anderssons nej-till-kärnkraftslinje innebär också höjda elpriser i framtiden. Redan från nästa vecka måste investerare och producenter i t ex basindustrin och bland villaägare räkna med den höjda risken för högre elpriser framöver. Den kommer ovanpå högre elpriser på grund av Tysklands kärnkraftsavveckling som höjer elpriserna i hela Nordeuropa. Elprishöjningar sänker eluppvärmda fastigheters värde, sänker företagens förväntade lönsamhet och möjlighet att anställa. Det senare gäller särskilt basindustrin.

Inga kommentarer: