torsdag 11 mars 2010

Det blir inga nya gruvor om MP får bestämma. Det blir ingen uranbrytning i Sverige om vänstertrojkan kommer till makten.

Socialdemokraterna ansluter sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiets åsikt och stänger dörren för uranbrytning i Sverige. ”Vi ser inte framför oss någon uranbrytning i Sverige och avser i regeringsställning att genomföra de förändringar av lagstiftningen som är nödvändiga för att säkerställa detta principiella ställningstagande.” Konsekvenserna för potentiella jobb och inkomster i berörda kommuner nämns däremot inte alls (se betänkande 2009/10:NU14, s 30).

Miljöpartiet skiljer ut sig genom en mer gruvfientlig hållning än något annat parti. Hela balansen i tillståndsprocesserna för gruvdrift ska ändras i mer restriktiv riktning. Gruvorna som nu planeras öppnas i Pajala, Svappavaara, Dannemora m fl orter kommer med största sannolikhat inte att godkännas om Miljöpartiet får bestämma. Partiet vill så långt det är möjligt förhindra nya gruvor, prospektering mm med hänvisning till miljöproblem. Konsekvenserna för potentiella jobb och inkomster i berörda kommuner nämns däremot inte alls. Gruvfacket förefaller helt överkört.

Inga kommentarer: