fredag 19 mars 2010

Greklands sak är Europas och vår. Ja till mer finanspolitiskt samarbete, och nej till överreglering av finansmarknaderna.

Grekerna har ansvaret för Greklands framtid, men inte ensamma. Likaväl som Sverige fått hjälp av EU med att reda upp situationen i Lettland ska vi stödja de goda krafterna i EU när det nu gäller att reda upp situationen i Grekland. Det innebär inte att vara lojal med fusk eller fuskare, utan tvärtom att vara lojal med dem som tar på sig den otacksamma uppgiften att stävja fusk och driva på för impopulära förändringar.

Krisen visar att det som krävs i EU är mer av finanspolitisk union och samarbete, inte mindre. Vi i FP bejakar detta.

När förfrågan kommer - för den kommer - bör Sverige bejaka både fördjupat och mer överstatligt finanspolitiskt EU-samarbete - som tuffare skuldförebyggande regelverk på budgetområdet - och strikt villkorade nödlån till Grekland.

Förbättrad tillsyn är den mer uthålliga åtgärden för en väl fungerande och stabil europeisk finansmarknad. Nya regleringar av finansmarknader blir lätt slag i luften mot skurkarna men enbart mer krångel för de laglydiga och omdömesgilla.

Ökad EU-reglering av finansmarknaderna får inte leda till överreglering. Snarare än mer reglering bör fokus ligga på skärpt tillsyn och att tillsynsmyndigheter ges mer resurser, större befogenheter och mer kurage. Förbättrad tillsyn är den mer uthålliga åtgärden, som varken ständigt släpar efter eller föder nya bestämmelser mot kreativa kringåenden.

[Kort sammanfattning av två budskap vid pressträff den 19/3 med Carl B Hamilton, riksdagsman (FP) och Olle Schmidt, europaparlamentariker (FP)]

Inga kommentarer: