tisdag 30 mars 2010

Ekonomiskt moras blir konsekvensen av Miljöpartiets valmanifest.

Miljöpartiet har idag fallit tillbaka i gamla tiders ekonomiska flum och lättsinne. Efter att partiet i åratal har arbetat på att bygga upp ett förtroende som företrädare för en hållbar ekonomisk politik har Miljöpartiet nu bytt fot. I en artikel på DN Debatt redovisas partiets valmanifest (30/3; se nedan).

Inför möjligheten att hamna i regering i höst väljer partiet att satsa på stora ("ofinansierade") budgetförsvagningar. Manifestet innehåller kraftigt ökade utgifter och minskade intäkter för svenska staten och kommunerna. En enkel summering stannar på minst 17 betydande budgetförsvagningar och 1 intäktsökning (höjda miljöskatter).

Om partiets valmanifest skulle genomföras leder det till underskott på många hundra miljarder kronor i offentliga budgetar nästa mandatperiod, åtaganden därefter om fortsatta budgetunderskott 2014-2018, stigande inflationstryck och en permanent högre räntenivå som krävs för att finansiera de årligen återkommande underskotten, och för att finansiera omsättningen av en växande statsskuld.

Kort sagt: Med Miljöpartiets valmanifest blir Sverige ett ekonomiskt Sydeuropa. Partiets efterföljare i regeringsställning skulle likt Lettland och Greklands regeringar kunna tvingas tigga om hjälp hos Internationella Valutafonden (IMF).

Ekonomisk politik handlar oftast om två enkla frågor: "Vad kostar det?" och "Vems pengar ska vi ta?" I miljöpartiets valmanifest saknar de uppräknade 17 större skattesänkningarna och utgiftsökningarna finansiering, och med undantag för höjd klimatskatt sägs ingenting om vems pengar som ska tas, vem som drabbas av underskotten och vem som får lida av den högre inflationen.

Dagens DN Debattartikel är en vattendelare. Idag föll Miljöpartiet tillbaka i det egna 80- och 90-talens beteende att vara ett oseriöst parti och alla goda gåvors givare, utan hänsyn till ekonomiska konsekvenser för enskilda medborgare, företag och för nationen Sverige.

Referens: http://www.dn.se/debatt/vi-vill-sanka-momsen-for-foretag-i-tjanstesektorn-1.1070029

1 kommentar:

harpokrates sa...

Folkpartiet - hela folkets rättviseparti - bör enträget fortsätta sin faktabaserade granskning och analys av skatter med tillhörande offentliga utgifter. Visa på enklast pedagogiskt möjliga(?) sätt hur skatterna inhämtas och hur de fördelas/användes. Läggs alla skatter i en (1 st) korg innan de fördelas? Varför riktas inte skatterna mera? Avgifter? Hur stor del av vägtrafikskatten går till infrastruktur osv? Skattemoralen måste också höjas! Jämförelser inom EU? "Först bortom det komplicerade återfinner vi kanske det enkla" - är det möjligt? Bäste Carl!Hjälp oss - upplys oss ! Bra att Du "klär av MP". De gör ju dessutom anspråk på att vara socialliberaler, men med deras uppfattning betyder "liberal" en självpåtagen frihet att "lyckofinansiera" diverse fritidssysselsättningar som friår etc. Att arbeta är att leva och att leva är att arbeta! Arbeta i alla former, dvs. studera, engagera sig, lönearbeta och städa sin egen bostad (om man är frisk). Skatteintäkterna skall användas sparsamt optimalt för att täcka absolut-majoritetsbestämda BASBEHOV- inte mer. "Lyckonsumtion" måste finansieras genom det civila samhällets betalningsvilja och individens fria val, så lång detta är möjligt. Politik handlar om klok prioritering utifrån faktabaserad kunskap. Vilka skattefinansierade åtgärder ger de högsta nyttoeffekterna (vinsterna)? Sänk skatterna maximalt och eliminera därmed skattefusket, vilket ökar viljan att anstränga sig i arbetsglädjens tecken. Det skall vara roligt att arbeta - innefattat lön efter prestation. Lägg sedan till etikfrågorna, så får vi en äkta debatt om livsstil och lyckobegrepp. Jag väntar med tillförsikt på "Hamiltons lilla blåa" - enkelt förklarande skattehandbok för folket! Folkpartiet "bryr sig" - om alla! Rätt rättvisa, givetvis.