lördag 6 mars 2010

Sätt Islands EU-medlemskap framför amorteringsavtalet

(Från Dagens Industri den 6 mars 2010)

Idag röstar man på Island om förslaget till uppgörelse med Storbritannien och Nederländerna. Dessa båda brast i kontrollen av Islands betalningsförmåga.De bör omgående förhandla fram ett avtal som är acceptabelt för Islands folk. Islänningarna ska känna sig välkomna i EU, skriver Carl B Hamilton (FP).
Förra veckan lämnade Island in sin ansökan om medlemskap i EU. Den gångna veckan har finansdepartementen i London och Haag skjutit ansökan i sank.

Islänningarna röstar aldrig ja i en folkomröstning om medlemskap i en union där mobbarna i Haag och översittarna i London tillåts bestämma deras öde. Vissa frågor är för viktiga för finansdepartement att hantera. Detta är en sådan.

Den i särklass största ambassaden i Reykjavik lär vara Kinas ambassad. Motivet är knappast välgörenhet. Ryssland har återupptagit sin militära flygverksamhet runt Island och markerar därmed både mot USA men även mot EU:s nya intresse för Arktis. Det passar Ryssland utmärkt om Island om något år röstar nej till EU-medlemskap och i stället på egen hand samarbetar med Ryssland om Arktis. Men Kinas och Rysslands intressen strider mot Sveriges, EU:s och Natos.

Konflikten mellan Island, å ena sidan, och Storbritannien och Nederländerna å den andra, hänger ihop med bankkrascherna på ön. Två isländska banker - Landsbanki och Kaupthing - erbjöd mycket höga räntor till insättare i Storbritannien och Nederländerna. Enbart detta hade kunnat motivera extra kontroller av bankernas verksamheter. Myndighetstillsynen var dock undermålig från alla tre ländernas sida. Dessutom glömde alla tre att kontrollera om det fanns tillräckliga resurser för att uppfylla de isländska insättargarantierna ifall bankerna skulle gå omkull.

Sedan gick de omkull. Då skulle insättargarantierna ha fallit ut, men resurserna i det isländska garantisystemet var alldeles otillräckliga. Det borde alla tre ländernas tillsynsmyndigheter ha anat och ingripit mot. Brittiska och nederländska skattebetalare fick därför träda in och ersätta de egna medborgarna. Deras regeringar kräver nu ersättning från Island för sina utlägg.

Med tanke på de nederländska och brittiska myndigheternas egna tillkortakommanden i tidigare skeden, både i den egna tillsynen och det egna bristande intresset för Islands oförmåga att uppfylla sina åtaganden, menar många rättslärda att kraven på Island är högst diskutabla. Storbritannien och Nederländerna har nämligen själva brustit i att - på ett tidigare stadium - kontrollera Islands bankmässiga kompetens och ekonomiska kapacitet. Innan man sätter tilltro till en borgensman bör man kontrollera dennes betalförmåga. Annars faller skulden rimligen även tillbaka på en själv.

Det som inträffat på Island, i Lettland och på flera andra håll under krisen visar att den europeiska gränsöverskridande banktillsynen har varit svag och verklighetsfrånvänd. Det är en av de brister som måste åtgärdas nu när den finansiella tillsynen skärps på EU-nivå.

Men i dagsläget hjälper det Island föga. Frågan om Islands skuld är de facto en förhandlingsfråga. Ett förhandlingsresultat nåddes hösten 2009 mellan Island, Nederländerna och Storbritannien. Det godkändes även i det isländska parlamentet. Trots det blir det nu folkomröstning om avtalet. Islänningarna kommer att förkasta avtalet med stor majoritet, enligt opinionsmätningarna.

De anser det inte rimligt att denna stora börda har lagts på dem, som är helt oskyldiga till bankkrascherna. Deras "brott" har bestått i att välja inkompetenta och vänskapskorrupta politiker.

Översittarfasonerna på finansdepartementen i London och Haag hade aldrig kunnat användas mot ett större land, som Tyskland, och knappast heller mot Sverige. Island har bara cirka 330 000 invånare och landets ansökan om EU-medlemskap väger uppenbarligen lätt.

De isländska bankförhandlarna får - ofrivilligt - en starkare ställning genom nejet i folkomröstningen om avtalet. Krav på Island kan avvisas med att "det får vi inte igenom hos folket". Vad ska London och Haag sätta emot? Begära utmätning av Island? Blir landets återbetalningsförmåga bättre om det först skulle försättas statsbankrutt? Naturligtvis inte.

Nu går Islandskonflikten in i en ny fas. Indrivningsjuridiken och principrytteriet måste sättas i andra rummet till förmån för statsmannaskap. Sverige bör göra mycket mer för att säkra målet om Islands EU-medlemskap. Det är viktigare än amorteringsplanens utseende.

Att Island alltjämt befinner sig i konflikt med Storbritannien och Nederländerna är ett misslyckande även för de nordiska regeringarna, inklusive den svenska. Storbritannien och Nederländerna bör inte bara skämmas för sin mobbning av Island, utan de bör omgående förmås att förhandla fram ett för Islands folk acceptabelt avtal. Island ska både vara välkommet i EU, och känna sig välkommet.


CARL B HAMILTON

4 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

Det verkar som islänningarna är klarögda nog att förstå SITT bästa. Med tanke på vad som hänt fiskerinäringen i t ex Storbritannien vore det ett ekonomiskt självmord för islänningarna att gå med i EU. (Att det vore ett nationellt självmord är ju så att säga vitsen med det hela, eller hur?)

Än så länge tyder det mesta på att islänningarna kommer att säga tack men nej tack till EU:

Fisheries Minister: Iceland better off outside the EU

Icelandic companies say no to the EU


New poll on EU membership in Iceland

Jón Steindór sa...

Dear Hamilton
Thank you for your articles on Iceland. I find them illustrating an understanding of our situation.

The whole Icesave-affair has been very damaging for the process of Iceland joining the EU.

All polls for some 10 years up to the date of the Icelandic application showed clear majority for Iceland applying (50 - 65%).

It is also clear that the most rescent polls show that Icelanders are turning away from their positive attitude to membership.

The only explaination is how Icelanders feel (right or wrong) that individual EU members, the Nordic friends or even EU as a whole have handled Iceland in the Icesave dispute.

I tend therefor to agree totally with the conclusion and recommendations in your article.

Icelanders are at heart true Europeans but the must feel at home and amongst friends if they are to join.

Best regards,
Jón Steindór Valdimarsson
Director General
FEDERATION OF ICELANDIC INDUSTRIES

Anonym sa...

In fact the icesavedebt is only a small part of icelands debts probleb.

Furthermore, the Landsbanki assets cover most or maybe all of the icesavedebt.

"How will they find the money?
Repayment of the loans — £2.35bn from the UK and €1.33bn (£1.20bn) from the Netherlands — is eventually expected to be almost entirely covered by the sale of assets from the Landsbanki estate, say the bank's administrators, even on conservative estimates. Recent rises in the price of bonds issued by the bank suggest some hedge funds believe the value of assets in Landsbanki may be enough to reimburse depositors in full, leaving a surplus payout for other creditors.

So what's the problem?
A shortfall in repaying depositor claims, however, is not the main financial burden Iceland faces from the Icesave loans. Proceeds from Landsbanki asset sales are unlikely to be dispersed to creditors for some time, and until then the Icelandic government is incurring interest at 5.55% on Dutch and British loans.

How's it going to be resolved?
This 15-year fixed rate looks extremely favourable when compared against IMF money and other bailout loans, but it is still generating profits for the UK taxpayer. Icelandic negotiators are pushing for the rate to be lowered and for a holiday period to reflect the time it takes to wind down the Landsbanki estate.
http://www.guardian.co.uk/business/2010/mar/05/iceland-compensation-faq

Palmar Magnusson Weldingh sa...

Min gode Hamilton !
Du pratar klart i ditt eget syfte och andras som gillar Eu som en form av framtid, men det är helt klart, hur än du vrider och vänder på saken, Island har ingen framtid inom EU och har alla intressen att försvara gentemot EU !! De banker du fortsätter prata om som isländsk ägodel, är och var privat ägda internationella företag som helt enkelt skall stå sitt kast. De som ligger bakom fiffleriet skall lagföras snarast (De flesta bor i London)!
Det kommande "Swedsave" i Balticum är nog den anledning som driver svenska regeringens medlöperi och är förståeligt för de som har något intresse i svensk pengapolitik.
Men nu är det inte Hitlers Tyskland som ni arbetar med och neutraliteten är bortblåst sedan länge, så nu kommer detta till att rulla vidare sin väg och det utan något som helst intresse ifrån det isländska folket för att vara med i EU !!! Denna folkomröstning är en klar bild av isländska folkets ställning till EU, vi föråder inte vårt land för gamla "släkters" skull ! Ta dig en titt på vem Islands förste president och hans son var och hur det blev löst efter WW2 ! Vi är inte nöjda med det på Island ! Många frågor äro obesvarade och den tårta som är i ugnen nu, kommer att delas på lite humanare sätt än den vi äter nu.
Till slut vill jag peka på ett ex. som svider lite på Island, Wallenberg dödade isländsk laxodling på ett ungefärligt samma sätt och EU försökte nu att mörda isländsk självständighet !!!
MVH. Palmar Magnusson Weldingh