torsdag 5 mars 2009

Effekten av att stoppa tennismatchen i Malmö är antisemitisk.

Att koppla samman regeringens i Israel agerande med judar i allmänhet är enfaldigt. Det leder också politiskt farligt fel. Antisemitismen drar lätt på sig en ny kostym. Att Israel är en judisk stat betyder inte att judar i allmänhet - idrottsmän, levande, döda, förintade, ofödda eller i oppositionen mot landets regering - skulle ha del i det som händer i Israel. Här gör de Malmöpolitiker som vill stoppa tennismatchen sig skyldiga till ett obetänksamt och enfaldigt feltänk, liksom – naturligtvis – många demonstranter.

Effekten är antisemitisk av Malmöpolitikernas beslut att motarbeta matchen, även om de som demonstrerar inte själva är antisemiter.

Inga kommentarer: