tisdag 31 mars 2009

Nej tack till (S)ireners förrädiska expansions-sång.

Restriktionen på ytterligare finanspolitiska åtgärder är inte kassabrist utan hänsyn till riskerna med en starkt expansiv överbryggningspolitik i ett läge utan säker internationell uppgång i sikte.

Apropos KI-prognosen om konjunkturläget idag, länk: http://www.konj.se/analysochprognos/konjunkturlaget.106.7d810b7d109c065097980001259.html.)

Att idag gå ut hårt med ökade offentliga utgifter för att motverka krisen är som att spänna upp en brygga över ett vattendrag med okänd bredd och utan visshet om var andra stranden befinner sig. Sverige försökte sig på en sådan ensamvargens överbryggningspolitik på 1970-talet, och den då borgerliga regeringen körde i diket. Det kommer inte att upprepas.

Idag liksom på 1970-talet spelar oppositionen och några akademiska ekonomer likt Homeros sirener en lockande finanspolitisk expansions-sång som kan lockar den ekonomiska politikens ansvariga sjöfarande till sig, för att sedan [i detta sammanhang politiskt] döda dem. Regeringen kommer dock inte låta sig vilseföras av Östros och andras förrädiska sång, utan är beslutsamt bunden vid det finanspolitiska ramverkets fasta mast.

Världshandeln faller 2009 med nära 10 procent, och med den Sveriges industrivaruexport. Dock, utan regeringens strida ström av aktiva motåtgärder hade finanskrisen varit värre och arbetsmarknaden svagare. Vidtagna åtgärder har haft stabiliserande effekt på finansmarknaden (de s.k. TED-spreadarna är nu närmast normala). Åtgärderna på arbetsmarknaden är fokuserade på att lindra den akuta situationen och förbättra anställningsbarheten hos varslade och friställda människor. Varslen ökade inte i mars månad.

Finanskrisen har regeringen motat med bl a kapitaltillskottsprogram, garantiprogram, stödlagen, direkta insatser för kreditgivning till företag, insatser för fordonsindustrin, expansiv finans- och skattepolitik (jobbskatteavdraget bl a), sänkta socialavgifter, satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning, anstånd med skatteinbetalningar för företag, avdrag för ROT-arbeten, insatser för korttidsarbetslösa, , ökad subvention av nystartjobb, fler platser i jobb- och utvecklingsgarantin, särskilt anställningsstöd, mm.

Inga kommentarer: