måndag 2 mars 2009

Välkommet och ansvarsfullt med ökad flexibilitet.

Apropos överenskommelsen mellan Metall och arbetsgivarna idag:

Överenskommelsen håller uppe efterfrågan, produktiviteten och utbildningsnivån - jämfört med a-kassa - samt är bättre för allmänna förtroendet. Därmed blir sannolikt hushållens konsumtionsbenägenhet högre och jobben något fler på annat håll i svensk ekonomi.

Det som kan vända utvecklingen för den exportinriktade industrin är framför allt fler kunder i utlandet, vilket i sin tur kräver att finanskrisen på våra exportmarknader kraftfullt pressas tillbaka med resoluta åtgärder av regeringarna därstädes.

Inga kommentarer: