onsdag 18 mars 2009

Svag krona skapar rea på svenska företag

(Från Dagens Industri den 18 mars 2009)

Svenska bönder blir rikare, gränshandeln blomstrar och deflationshotet hålls borta. Listan i medierna över kronfallets fördelar verkar sakna slut. Låt oss dock lyfta fram två ouppmärksammade faror.

Den svenska kronans värde har fallit med inte mindre än 26 procent på sju månader. Det är ett större kronfall än hösten 1992. Den svaga kronkursen innebär att svenska företag kan köpas upp för en spottstyver - med 26 procents rabatt till dem som har tillgångar i euro och dollar. Det finns därmed en möjlighet att kapitalstarka euro- och dollarinnehavare strax fångar tillfället i flykten och startar en våg av uppköp av svenska företag.

Det är farofyllt för Sverige att huvudkontor och forskningsavdelningar flyttar ut. Spetskompetens kan också flytta utomlands som resultat av uppköp. Sverige har varit med om utarmande utlandsuppköp förr. Vi står inför en akut risk att det bryter ut en internationell huggsexa om billiga svenska företag. Osäkerheten om framtida kronkurs innebär för många företag att de inte vet om en affär kommer att gå med vinst eller med förlust. En svensk importör eller exportör som avtalar en order i dag vet inte om affären går med vinst eller förlust när leverans sker till exempel tre månader senare.

Osäkerheten är i dag långt större än normalt., försäkringar mot växelkurssvängningar blir därför extra dyra. Att leva med en volatil växelkurs i skuggan av det stora euroområdet fungerar numera i praktiken som ett handelshinder för Sverige. Det bromsar därmed tillväxt och lönsamhet.

Detta är två viktiga skäl för att med nya ögon ta upp frågan om ett införande av euron i Sverige. Som ett litet land utanför euroområdet råkar vi ut för delvis nya typer av växelkursproblem, trots att vår ekonomi är allmänt välskött i internationell jämförelse. Vi kan minska risker och problem inför framtiden genom att omgående försöka få ett snabbspår in i EU:s eurosamarbete. Möjligheten för detta kan öppna sig nu när snabbspår till euron för några EU-länder övervägs som en av flera stabiliserande åtgärder för Öst- och Centraleuropa. Sverige bör hänga på om möjligheten till ett snabbspår skulle yppa sig.

CARL B HAMILTON, OLLE SCHMIDT

Inga kommentarer: