tisdag 5 maj 2009

FP säger nej till ökad maktkoncentration och nya jätteAP-fonder.

De tankar som på senare tid ventileras om att slå ihop AP-fonderna i pensionssystemet avvisas idag av Folkpartiet liberalerna.

- Att samla AP-kapitalet i en eller två jättefonder innebär en oacceptabel statlig maktkoncentration av ägande och kapitalförvaltning. På sikt ser vi stora risker för ekonomisk frihet, marknadsekonomi, fri konkurrens och privat ägande i Sverige. Vi liberaler kämpade inte ned hotet om löntagarfondsocialism för att nu få tillbaka hotet genom en bakdörr, öppnad av kostnadsmedvetna men historielösa och riskblinda tänkare.

- Lockelsen att använda sådana jättefonder för andra ändamål än maximering av pensionsspararnas avkastning kan bli makthavare övermäktig och skulle skada pensionsspararna och pensionärernas levnadsstandard.

Det uttalar i dag Folkpartiets ekonomiska talesman Carl B Hamilton tillsammans med Folkpartiets representant i pensionsgruppen Tobias Krantz.

Inga kommentarer: