fredag 29 maj 2009

LO anslår inga pengar till S i valet

LO brukar skotta in pengar till sociakdemokraterna när det är riksdagsval. Att LO inte öronmärker en enda extra krona till socialdemokraternas EP-valrörelse kan inte tolkas på något annat sätt än att LO anser att EP-valet är ointressant för deras medlemmar.

LO centralt ger inget extra stöd till socialdemokraternas valbudget med anledning av EP-valet 2009, inte heller i form av arbetskraft.

Av 15 tillfrågade LO-förbund svarade sex (Handels, Hotell och Restaurang, Kommunal, Pappers, Skogs- och Trä och Transport). Alla sex ger samma svar: 0 kronor till Socialdemokraternas EP-valrörelse, och ingen arbetskraft.Byggnads och resterande nio förbund har av något skäl struntat i att svara.


Man kan tycka att bristen på öronmärkta extra bidrag är bra eller dåligt, men att inget EP-bidrag alls ges av LO till Socialdemokraterna måste ses som en kraftfull dementi av det slags yttrande som Mona Sahlin fällde den 13 maj 2009 om att ”Är det någon gång fackrörelsen och partiet ska gå arm i arm, skuldra vid skuldra och fot vid fot är det nu. … Den här gången handlar valet om jobben och de fackliga frågorna.” LO ställer uppenbarligen inte upp på Sahlins tes.

Bristen på svar både 2004 och 2009 är rimligen också en stark indikation på ointresse inom LO för EP-valet. Oviljan att svara kan också bero på att man inom LO skäms över att behöva svara att man inget vill ge till socialdemokraternas EP-valbudget trots att har ett utpräglat LO-tema som huvudbudskap, nämligen ”hotet emot kollektivavtalen”, Lavaldomen och jobben. Även med detta tydliga LO-upplägg misstror tydligen LO-sfärens ledning klokskapen i att lägga några extra pengar på socialdemokraterna i EP-valet.

Varför skall då LO:s medlemmar göra sig besvär och gå och rösta socialdemokratiskt?, blir den naturliga följdfrågan.

Inga kommentarer: