fredag 8 maj 2009

Två beslut om partiernas EU-politik

Idag kom ett bra och ett dåligt beslut om svensk EU-politik. FP:s position som tydligaste EU-positiva parti bekräftades dessutom.

Dåligt beslut: Centerpartiets halvhjärtade beslut och ledningens motgång i eurofrågan på partiets stämma är en motgång också för Sverige. Men också en motgång för europavännerna på Island och i Norge. Särskilt med tanke den euro- och EU-positiva utvecklingen på Island och att landets EU-opinion är i ett formativt skede är jag besviken och hade inte förväntat en så stark eurotvekan från vårt annars mest nordistiska parti.

Bra beslut: Det är välkommet att moderaternas ”anslag” i Europaparlamentsvalrörelsen blir mer positiv än vad partiet tidigare tänkt sig, och att ”det är en mer positiv agenda än tidigare”, enligt partisekreterare Per Schlingman (TT 2009-05-08).

Folkpartiets position som mest EU-välkomnande parti bekräftas åter igen.

Inga kommentarer: