torsdag 19 augusti 2010

(L)Ordning på arbetsmarknaden är socialdemokraternas tack till LO för 630 milj kr i valbidrag.

Idag har Socialdemokraterna lagt fram en plan för "ordning på arbetsmarknaden".

Förslagen är beställningar från LO och ska ses som socialdemokraternas tack för att LO ger resurser värda ca 630 milj. kr till socialdemokraternas valrörelse (varav 90 milj. kr i pengar). Att som LO köpa sig den önskade lagstiftningen är korruption. Det bör vara värderingar, fakta och analys som i demokratiska former avgör Sveriges framtid, och inte antalet miljoner som skänks till ett politiskt parti.

LO vill vrida klockan tillbaka. Tydligaste LO-kraven är att facket ska in och få ta kontroll över anställning av utländsk arbetskraft, utländska företag, bemanningsföretag, och att en nygammal F-skattesedel införs. Effekten av denna S-plan blir att det blir svårare att starta och driva normala laglydiga och ordningsamma företag.

S-kravet om att du måste ha minst två kunder innan du kan få F-skattsedel är ett hårt slag, särskilt mot många kvinnliga entreprenörer inom välfärdssektorn. Där finns ofta bara en köpare, dvs. kommunen eller landstinget. Kravet på kunder innan företaget finns blir dessutom lätt ett Moment 22. Det är svårt att få flera kunder, innan en verksamhet har startats.

S vill också göra det krångligare och svårare för företag att rekrytera rätt arbetskraft. Arbetsgivaren ska inte längre själv få bedöma om det finns behov av att ta in utländsk arbetskraft utan facket ska först ge grönt ljus. Här är S på kollisionskurs med samarbetspartnern MP, som tidigare har stött Alliansen i denna fråga.

Sammantaget leder S förslag till ett mindre dynamiskt näringsliv, mer regelkrångel och färre jobb. Det är inte den medicin som Sverige behöver.


Här kommer innehållet i punkterna kortfattat samt några kommentarer:

1. Lex Laval ska rivas upp. "Regeringen har gått längre än vad Lavadomen kräver. Det innebär att man valt att belöna företag som inte betalar avtalsenliga löner".

Kommentar: S tidigare ståndpunkt i frågan återkommer. FP står upp för den fria rörligheten inom EU samt rätten för varje medlemsland att ha sin egen ordning på arbetsmarknaden. Det är inte en riktig beskrivning att regeringen skulle belöna företag som inte betalar avtalsenliga löner.

2. Alla utländska företag som har verksamhet i Sverige ska registrera sin verksamhet här. "Företagen ska ha en behörig representant på plats så att det är möjligt för facket att teckna kollektivavtal"

Kommentar: Det skulle göra det omöjligt för många mindre utländska bolag att verka i Sverige, eftersom de knappast har möjlighet att ha en representant anställd och bosatt i Sverige.

3. Lagstiftningen ska ses över för att öka de fackliga organisationerna inflytande när bemanningsföretag anlitas. "Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag."

Kommentar: Det rimliga är att arbetsmarkandens parter själva hanterar denna fråga, inte att den förs in i lagstiftning.

4. Huvudentreprenören ska ta ansvar för att underleverantörer följer arbets- och anställningsvillkor. "långa kedjor av underleverantörer gör att arbetsvillkoren kan bli sämre för arbetstagarna".

Kommentar: Det är i första hand företaget självt som måste säkerställa och vara ansvarigt för att det följer lagar och regler. Det ansvaret kan inte flyttas till en annan part utan att ansvarsfördelningen blir oklar. Dessutom skulle en sådan ordning öka krånglet för företagen. Det blir svårt för huvudentreprenören att ha uppsyn över alla arbets- och anställningsvillkor i andra företag. Förslaget skulle göra det svårare att lägga ut verksamhet på entreprenad, vilket riskerar ge ökade kostnader.

5. Arbetsmarknadens parter ska få möjlighet till arbetsmarknadsprövning innan en arbetsgivare hyr in utländsk arbetskraft. "Regeringen har ändrat utlänningslagen så att arbetsgivarna själva helt får avgöra om det råder brist på arbetskraft. Villkoren för bärplockarna i Sverige har visat sig oacceptabla. Människor ska inte luras till Sverige om det inte finns behov av arbetskraft".

Kommentar: Socialdemokraterna vill sålunda återinföra begränsningen när det gäller arbetskraftsinvandring. Det ska inte längre vara upp till arbetsgivaren själv att bedöma om det behövs utländsk arbetskraft. Här är de på kollisionskurs med MP, som har stött Alliansen i frågan. Med S politik skulle det bli krångligare och svårare för företag att hitta rätt arbetskraft. Problemen med bärplockarna måste lösas.

6. Bemanningsdirektivet som ger fullt genomslag för likabehandlingsprincipen ska tillämpas. "Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska ha minst samma grundläggande villkor som den som är anställd".

Kommentar: Regeringen arbetar med att implementera EU-direktivet i enlighet med Sveriges åtaganden och har just därför tillsatt en utredning, som ska vara klar i oktober 2010.

7. Reglerna för F-skatt stramas upp. "Effekterna av det nya systemet för F-skatt sedlar måste ses över ur ett arbetsmarknadsperspektiv".

Kommentar: Socialdemokraterna vill göra en återställare och återinföra det krav som tidigare fanns (och som regeringen tagit bort) på att ett företag måste ha minst två kunder för att få F-skattsedel. S förslag skulle hindra måna driftiga kvinnor inom välfärdssektorn att driva eget företag. Där finns ofta bara en kund (t.ex. landstinget). Det blir ett hårt slag mot många kvinnor och mot ökad valfrihet i den offentligt finansierade välfärden.

8. Entreprenadavdrag i byggbranschen bör införas. "Ett entreprenadavdrag innebär att en viss del av betalningen till en underentreprenör hålls inne för att säkra betalning av skatter och arbetsgivaravgifter.

Kommentar: Ett sådant förslag skulle öka krånglet. Regeringen har arbetat aktivt under mandatperioden med att minska fusket och svartarbetet inom byggbranschen. Bland annat har regeringen infört en omvänd skattskyldighet när det gäller momsbetalningar, som minskar möjligheterna till momsfusk. Det är rimligt att först utvärdera effekten av införda åtgärder innan nya blir aktuella. För alla åtgärder måste också nyttan vägas mot det ökade krångel för företagen som åtgärden innebär.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vore verkligen kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?