torsdag 5 augusti 2010

Minskningen av arbetslösheten Alliansens bästa valarbetare.

Regeringens politik med fokus på arbete fungerar. Efter krisen kommer nu allt snabbare fler i arbete. Allt färre är arbetslösa. Sverige utsattes för en tuffare internationell ekonomisk chock 2008 än de flesta andra i-länder. Icke desto mindre är återhämtningen på svensk arbetsmarknad nu både stark, stabil och tydlig sedan flera kvartal tillbaka, jämfört med andra EU-länder.

Allt detta enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftundersökning (AKU) för juni 2010 , som publicerats idag.

Arbetslösheten faller nu snabbare än tidigare och takten i förbättringen accelererar. Från april till maj och till juni månad föll arbetslösheten från 9,0 procent till 8,7 och nu till 8,1 procent (säsongrensat). Statistiken visar både en uppgång både i antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa, och både jämfört med för ett år sedan, och jämfört med maj 2010.

Allt fler personer deltar i arbetslivet på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet var 7000 fler i juni 2010 jämfört med maj månad, och 40 000 fler jämfört med för ett år sedan. Antalet sjukanmälda som stod utanför arbetsmarknaden minskar också. I juni 2010 var hela 62 000 färre personer sjukanmälda jämfört med juni 2009, och av den anledningen var registrerade som varande utanför arbetsmarknaden.

Uppgången i antal sysselsatta är 50 000 personer jämfört med juni 2009. Uppgången gäller över hela fältet: män, kvinnor och ungdomar.

Arbetslinjen fungerar. Alliansen vill fortsätta med jobbinriktningen av den ekonomiska politiken. Inga experiment med återgång till den gamla politiken som oppositionen förespråkar!

2 kommentarer:

Knapsu sa...

"Sverige utsattes för en tuffare internationell ekonomisk chock 2008 än de flesta andra i-länder"

Rent trams! Sverige klarade sig bättre än de andra euroländerna. Exportindustrin gick relativt bra igenom krisen. Detta tack vare att vi har valt att behålla kronan.

Anonym sa...

Vore kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?