måndag 16 augusti 2010

Mona Sahlin om pensionärers och arbetandes inkomstskatter, mm.

Mona Sahlin om inkomstskatter för arbetande och pensionärer. Mona Sahlin sa inte i sitt sommartal den 15/8 att skatten för pensionärer ska sänkas till nivån för jobbskatteavdrag (JSA). Det står inte heller så i utskriften av hennes tal, och inte heller i t ex TT:s referat.

Det Sahlin faktiskt sa var att en klyfta ska utjämnas. "Därför lovar jag idag Sveriges pensionärer: Om den ekonomiska utvecklingen är god under de närmaste åren så lovar jag att avskaffa pensionärsskatten helt - under nästa mandatperiod. Vi tar bort hela klyftan."

Att utjämna en klyfta kan ske genom att skatten för de arbetande - som idag har JSA - höjs. De miljardberäkningar som redovisades motsäger inte att skillnaden kan komma att helt eller delvis elimineras genom skattehöjning på dem som arbetar.

I själva verket är en skattehöjning för dem som arbetar det mest sannolika scenariot vid en rödgrön valseger. Så här sade Sahlin nämligen också i sitt tal: "De stora skattesänkningarna har ett pris. Frågan är hur högt det ska bli. Hur det ska betalas, och av vilka nästa gång. Jag är övertygad om att det är välfärden som blir skattesänkningarnas pris. De sjuka och arbetslösa är det svårt att ta mer ifrån."

Tillkommer så vänsterpartiets starka krav på skattehöjningar inom det rödgröna alternativet.

Min slutsats blir att klyftan är tänkt att helt eller delvis slutas genom skattehöjningar på dem som arbetar, och inte i första hand skattesänkningar för pensionärer. Vad som gäller kommer säkert Sahlin att tvingas svara på under den kommande månaden.

LO-tidningens ledarsida stödjer alliansens kärnkraftslinje.

LO-tidningen skriver i sitt senaste nummer (nr 24) på ledarplats att "Genom att ersätta äldre reaktorer med nya och moderna kan vi också på längre sikt öka elproduktionen, vilket sannolikt är nödvändigt om vi ska klara av att helt fasa ut fossila bränslen."

Pappersindustriarbetarförbundet går emot rödgrönas förslag om kilometerskatt och energipolitik.

I LO-tidningen har pågått en debatt om kilometerskatt. Den började med ett inlägg av mig själv och en replik från miljöpartiets Karin Svensson Smith. Svensson Smiths artikel fick i sin tur Pappers förbundsekonom Christer Larsson att reagera:
"En kilometerskatt kommer definitivt att drabba skogsindustrin hårt. Av all produktion av massa och papper exporteras över 80 procent, i huvudsak till den europeiska marknaden. Vi har stora leveranser till fabrikerna av råvara och ut i form av färdiga produkter. Ofta med lastbil in till fabrikerna och därifrån ut till marknaden på bil, båt och järnväg, ofta i kombination.
På något sätt inser Karin Svensson-Smith (MP) att det kan bli negativt för den regionala sysselsättningen med kilometerskatt och hävdar att det är möjligt att differentiera kilometerskatten regionalt.
Enligt min [Christer Larsson] åsikt strider det mot EU:s konkurrensregler. En annan fråga är hur man avskiljer regionerna. Ska kilometerskatten vara lägre i Norrland än i Värmland eller Småland?
Problemet för de anställda i skogsindustrin är att Karin Svensson-Smiths (MP) sammantagna politik på klimatområdet leder till högre transportkostnader, högre elpriser och högre priser på massaved genom subventionerna till energiproduktion baserad på biobränsle. Med en sådan politik är det stor risk att framtida investeringar och produktion av massa och papper kommer att ske i länder med lägre krav på utsläpp av koldioxid. Den globala miljön förlorar och Pappers medlemmar riskerar att förlora sina jobb."

Bärplockare från utlandet.
Behandlingen av bärplockare från bl a Kina, Vietnam och Thailand är fullkomligt oacceptabel och åtgärder för framtiden måste vidtas. Lönsamheten med att tillfälligt importera bärplockare från Asien bygger uppenbarligen i flera fall på lögner, exploatering och rovdrift av dem som sökt sig hit för att tjäna ihop till livets nödtorft därhemma. Vi måste nu alla ta vårt ansvar både för bärplockarnas skull, men även för att skydda systemet med utländsk arbetskraft i Sverige.

2 kommentarer:

Inger Schale sa...

I sitt tal i går sa Mona Sahlin: "Om den ekonomiska
utvecklingen är god under de närmaste åren så lovar jag att avskaffa
pensionärsskatten helt – under nästa mandatperiod". Hörde jag rätt!? Pensionärer befrias från skatt? Eftersom det bara finns EN skatt som pensionärerna betalar, så måste det väl förstås på detta sätt. Nu vill väl alla bli pensionärer. Herregud.

Anonym sa...

Vore kul att få din minnesbild av nedanstående inlägg.

http://schlaug.blogspot.com/2010/08/lekstuga-for-politiska-passioner.html

Det här låter som något som BS måste minnas fel, man gaddar väl inte ihop sig i förväg med journalister för att sedan få sin intervju inspelad?